Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Marie Högström

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022.) 
 

Policy

Följande nya brytpunkter för uppdragstillägg för prefekter/motsvarande gäller fr.o.m. 2011-08-01:

Tillägg kr/mån Personalkostnader tkr/år
9.000 kr mindre än 20.000 tkr
12.000 kr 20.000–39.999 tkr
15.000 kr 40.000–74.999 tkr
18.000 kr 75.000 tkr eller mer