Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Åsa Nelhans

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022.
2020: Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) (SU FV-1.1.2-0354-20), fastställd av universitetsstyrelsen 2020-02-18, ersätter tidigare anställningsordningar.) 

 

Inledning

Rektor beslutar att personer som anställts tills vidare som universitetsadjunkt före den 1 januari 2011 medges rätt att ansöka om befordran till anställning tills vidare som universitetslektor så länge anställningen pågår.

Policy

Rektor beslutar att personer som anställts tills vidare som universitetsadjunkt före den 1 januari 2011 medges rätt att ansöka om befordran till anställning tills vidare som universitetslektor så länge anställningen pågår. Prövningen ska ske med tillämpning av regler i högskoleförordningen (2001:211) i dess lydelse som gäller fram till 2010-12-31 samt Anställningsordning för anställning av lärare (AOSU) beslutad av rektor 2008-04-16, dnr SU 601-1109-08. Vid tillämpning av denna bestämmelse ska de uppgifter som en fakultetsnämnd eller ett motsvarande organ ansvarar för i stället handhas av de personer eller den grupp av personer som universitetet beslutar.