Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Emma Schiött

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022.)
 

Inledning

Ersättning för utfört arbete skall regleras inom tjänsten och i förekommande fall som övertid eller som extra ersättning till den anställde.

Policy

Begäran om prövning huruvida ersättning mot faktura till eget företag/egen firma för utfört arbete åt Stockholms universitet är förenligt med innehav av tjänst vid universitetet.

Anvisningar

Rektorsämbetet beslutar att ersättning för utfört arbete skall regleras inom tjänsten och i förekommande fall som övertid eller som extra arvode till den anställde.