Arbetsordning

Universitetsstyrelsen har 2021-12-03 fattat beslut om en reviderad Arbetsordning vid Stockholms universitet (dnr SU FV-4078-21). Den reviderade Arbetsordningen träder ikraft från och med 2021-12-03 och ersätter det tidigare beslutet fattat av universitetsstyrelsen 2020-09-22 (dnr SU FV-1.2.1-3196-20).

Arbetsordning vid Stockholms universitet (fr.o.m. 2021-12-03) (836 Kb)

Arbetsordning vid Stockholms universitet (upphör att gälla 2021-12-02) (219 Kb)

  

Besluts- och delegationsordning

Rektor har 2021-12-17 fattat beslut om en ny Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet (dnr SU FV-4137-21). Beslutet träder ikraft från och med 2021-12-17 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2020-08-27 (dnr SU FV-1.1.2-2619-20).

Besluts och delegationsordning för Stockholms universitet (fr.o.m. 2021-12-17) (485 Kb)

Besluts och delegationsordning för Stockholms universitet (upphör att gälla 2021-12-16) (209 Kb)

 

För delegationsbeslut fattade av Områdesnämnden för humanvetenskap, se hemsida nedan:
Områdesnämnden för humanvetenskap
 

För delegationsbeslut fattade av fakultetsnämnderna, se respektive fakultets hemsida nedan:

Humanistiska fakulteten
Juridiska fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten