Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022 och i de fall det hänvisas till undantag från rökförbud - så finns det inga undantag längre.)

Det råder totalt rökförbud inom Stockholms universitets lokaler. Vidare gäller rökförbud inom 15 meter från universitetets byggnader.

--------------------------------------------------------------------
Efter ett tidigare beslut i skyddskommittén, där det fastställdes att i alla nya och nyrenoverade lokaler skall råda rökförbud har förvaltningschefen med stöd av lag om ändring i tobakslagen (1993:581) SFS 1994:98 beslutat att totalt rökförbud inom Stockholms universitets lokaler skall råda fr o m 1999-01-01.

--------------------------------------------------------------------

FC 2008-05-26

Förvaltningschefen beslutar att införa rökförbud inom 15 meter från universitetets byggnader från och med den 15 augusti 2008.

Rökförbudet omfattar Frescati, Frescati Backe, Sveaplan, Frescati Hage, Kräftriket och Lilla Frescati.

--------------------------------------------------------------------