Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021 och är inte aktuellt. Dokumentet ska revideras. Ett nytt dokument som innefattar "Förhandlings- och beslutsordning i vissa lokalärenden" är under bearbetning. Dokumentet kommer att omfatta samtliga regler gällande lokaler.)

Lokalprogram

Samråd med berörd personal eller MBL-förhandling vid institutionen/motsv, skall framgå av prefektens yttrande. MBL-förhandling genom personalavdelningen. Beslut av rektor.

Byggnadsprogram och övriga dylika handlingar

Samråd med berörd personal eller MBL-förhandling vid institutionen/motsv, skall framgå av prefektens yttrande. Yttrande av skyddskommittén. Beslut av rektor.

Övriga lokaldispositioner

Samråd med berörd personal sker inom institutionen/motsv. Beslut av rektor eller på rektors delegation vid Fastighetsavdelningen.