Kommunikationsnätverket

För den som jobbar med kommunikation vid Stockholms universitet är Kommunikationsnätverket ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad.  Nätverket skickar ut ett nyhetsbrev med kommunikationsrelaterade nyheter, ordnar utbildningar och nätverksträffar och erbjuder en plattform för kunskaps- och informationsinhämtning. Mindre temafika och större nätverksträffar anordnas varje termin. 


Kommunikationsplan

Löpande kommunikationsarbete är en ständigt pågående process
Kommunikationshjulet

Det löpande kommunikationsarbetet är en ständigt pågående process med att planera, utföra och utvärdera de olika kommunikationsinsatserna.

Grunden i ett bra kommunikationsarbete är planering. Det handlar om att inventera behov och utifrån dessa planera och göra en övergripande kommunikationsplan. Det kan även vara bra att tydliggöra planeringen i form av en årsklocka som visar de kommande aktiviteterna, för att få överblick över de olika kommunikationsinsatserna som ska ske under året.

Mall för kommunikationsplan (162 Kb)

Kontakt