I perioder kan man få många förfrågningar och erbjudanden när det gäller annonsering. Då är det bra att göra en noggrann analys av effekten av den eventuella annonseringen innan man säger ja till erbjudandet.

Planerad kommunikation

Beslutet om annonsering ska inte bero på om du eventuellt blir uppringd av en säljare, utan utgå från er totala kommunikationsplanering för året, som i sin tur utgår från er verksamhets behov och resurser.

Marknadsföring kan ske på många olika sätt och varje sätt har sina fördelar och utmaningar, men bäst är om man har en mix av betalda kanaler som annonser både i print och digitalt, egna kanaler samt i så kallade förtjänade kanaler såsom redaktionellt utrymme där tredje part skriver om Stockholms universitet.

Betald annonsplats tjänar sitt syfte i många sammanhang, t ex lediga tjänster, studentrekrytering eller evenemang. Fråga dig inledningsvis alltid vad kan du uppnå genom kommunikation i dina egna kanaler och med ett aktivt press- och PR-arbete. 

Betalda kanaler – annonser (print eller digitalt)

Om du har bestämt dig för att köpa en annons finns det några saker du bör tänka på. Vilken kanal använder de som jag vill nå med annonsen? Vilka är mina bästa argument som jag kan använda, och som mottagarna lockas av? Om mottagaren vill veta mer, vart på webben hänvisar jag? Hur vet jag om min annonsering är lyckad? 

Nedanstående undersökningar kan hjälpa dig i ditt kanalval:
-    Ungdomsbarometern (kontakta Kommunikationsavdelningen för att få ett ex)
-    Svenskarna och Internet 

En hel- eller halvsidesidesannons i en redaktionell produkt bör alltså utformas som en annons, inte som en artikel. Att enbart bifoga logotypen i en textliknande annons bör aktivt undvikas. Kommunikationsavdelningen avråder från medverkan i annonsmärkta sidor eller bilagor med köpt material som försöker efterlikna redaktionell text samt även från att acceptera erbjudanden om redaktionell text som ”gentjänst” för en köpt annons. Det är då aldrig fråga om oberoende redaktionellt material och drar ner trovärdigheten för universitetet som avsändare.

Behöver du praktisk hjälp med utformandet av annonsenheten kan du kontakta någon av universitetets upphandlade leverantörer

Blir du uppvaktad av annonssäljare kan det vara bra att ha en checklista för att inte missa något viktigt: Annonser och annonsbilagor – checklista för kontakt med säljare.

Printannonser är dyra. Räckviddssiffror säger lite om genomslaget och målgrupperna är främst äldre, men om du ska annonsera med en printannons (ex en annons i en fysisk tidning eller på en fast yta i t-banan) är det viktigt att tänka på att ledtiderna i produktionsfasen är mycket längre än för digitala annonser. Var ute i god tid.

Fördelen med digital annonsering (i sociala medier eller på andra webbplatser) är möjligheten till snabb uppföljning och utvärdering och chansen att skruva på budskap och kanaler under hand samt att interagera med mottagarna. Du kan även nå mer specifika målgrupper via annonsering i sociala medier än vid printannonser. 

Digitalt kräver kompetens, du måste veta vilka du vill nå och på vilka digitala plattformar de finns. Oftast är en kombination av olika plattformar den bästa strategin för att nå din målgrupp.

Ninas tre annonser på Facebook, Instagram Stories 2021
  • Vid bannerannonsering på andra webbplatser, köper du oftast ”antal personer” som du kan nå, med andra ord räckvidd.
  • Vid annonsering i sociala medier kan du köpa annonser efter mer specifika mål, som klick, videovisningar, svar på evenemang men även räckvidd.

Det är därför även viktigt att tänka in målet med din annonsering innan du väljer plattform och annonsmaterial. 

Vid digital annonsering finns det tydliga specifikationer om vad för material som går att annonsera med. Nedan följer länkar till de större sociala medieplattformarnas annonsspecifikationer:

•    Facebook
•    Google
•    Instagram
•    LinkedIn
•    SnapChat
•    Twitter
•    YouTube

För att annonsera via sociala medier behöver du använda våra upphandlade leverantörer för kommunikationstjänster för hjälp med annonsering.

Egna kanaler – allt från su.se till våra sociala medier

Marknadsföringsyta för spridning på SU-webbplatser

När det gäller de egna kanalerna som finns så är den egna webben (ex institutionswebb eller centra) samt ev egna sociala mediekanaler allra bäst för att nå ut.

Gäller det studentrekrytering finns det inom För att-konceptet en framtagen guide på vilka ytor du kan lägga budskapen.

Via sociala medier kan du skapa inlägg i dina kanaler som länkar in till din webbsida. Du kan följa upp trafiken från sociala medier in till dina sidor på webben via Google Analytics. 

Eftersom många hittar ditt innehåll via sökmotorer som Google, är det viktigt att du sökordsoptimerar allt ditt innehåll – som exempelvis videos som du lägger upp på YouTube. Tagga dina videos med rubrik, beskrivning, plats, hashtaggar och länkar som beskriver ditt innehåll på det sätt målgruppen söker. Välanvända ord vid sökning kan du hitta via Googles Sökordsplanerare

Förtjänade kanaler – redaktionellt utrymme i fria medier

Förtjänade kanaler är kanaler som ägs av andra och där du inte kan påverka innehållet. Här kan alltså andra parter skriva, dela eller tala om dig och din verksamhet utan att du har kontroll över vad som skrivs eller sägs. Att arbeta mot förtjänade kanaler handlar till stor del om att presentera och paketera innehåll på ett sätt som gör journalister eller andra skribenter nyfikna på det du har att berätta, till exempel via pressmeddelanden eller direktkontakt med journalister. Några exempel på förtjänade kanaler är redaktionella artiklar i papperstidningar och på webbplatser, inslag i etermedia, debattsidor samt blogginlägg.

Förtjänad media i sociala medier betyder interaktion med ditt innehåll eller att andra skapar innehåll om dig. Exempel på förtjänad media är reaktioner, delningar, omnämningar och recensioner. Detta innehåll lever utanför dina kanaler och din kontroll men kan ha sitt ursprung i dina egna kanaler. Annat innehåll kan ha skapats om dig av andra kanaler eller användare. Du bör alltid eftersträva att skapa innehåll som delas, omnämns eller sprids via sociala medier – oavsett om materialet ska annonseras eller ej. Ett bra utfört arbete när det gäller egna samt betalda kanaler kan stärka universitetets trovärdighet, vilket i sin tur kan resultera i bättre utslag i förtjänad media. 

Stöd och verktyg

Produktionsverktyget 
Webbpubliceringsverktyget
Mallar och bilder i mediebanken

Om universitetet medverkar bland flera avsändare finns särskilda riktlinjer under Samprofilering i den grafiska manualen.

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

  • Kommunikationsrådgivning – komrad@su.se
  • Redaktionellt utrymme i fria medier - redaktion@su.se
  • Sociala medier – socmedia@su.se 
  • Marknadsföring på START-sidorna av su.se, su.se/english, su.se/medarbetare och su.se/staff – suwebb@su.se
  • Spridning (marknadsföring) via SU:s kanaler - kontakta institutionens eller förvaltningsavdelningens kommunikatör (alt. webbredaktör)
  • Koncept för studentrekrytering – konceptet@su.se