Rekryterings- kommunikation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Kommunikation
  6. Rekryterings- kommunikation
Foto: Viktor Gårdsäter

Sammanhållen kommunikation till nationell och internationell student

Universitetet arbetar med övergripande och sammanhållen extern kommunikation. I detta arbete används ett gemensamt kommunikationskoncept för att berätta om universitetets utbildning, forskning och samverkan och på så sätt stärka varumärket Stockholms universitet. Syftet är att underlätta rekrytering och stärka bilden av Stockholms universitet genom att kommunicera med studentmålgruppen, både nationellt och internationellt.

Öppet hus

Koncept för studentrekrytering

Utgångspunkten för universitets samlade koncept är universitetets centrala strategier. Målsättningen är att konceptet ska fungera för både nationell och internationell studentrekrytering.

Viktor Gårdsäter

Nationella studenter

Målgruppen nationella studenter omfattar både presumtiva studenter 19-35 år i Storstockholm och befintliga studenter vid universitetet. Kommunikationsaktiviteterna är väl integrerade och omfattar både annonsering i egna och köpta kanaler under hela året. Särskilt fokus läggs på kommunikation inför ansökningsdatumen i april och oktober samt vid terminsstart och särskilda aktiviteter som till exempel Välkomstdagar och Öppet hus.

Foto: Viktor Gårdsäter

Internationella studenter

Arbetet med internationell studentrekrytering och studentkommunikation sker i samarbete mellan Studentavdelningen, Kommunikationsavdelningen, fakulteter och institutioner.