Evenemang

Stöd för att genomföra utåtriktade evenemang

Här hittar du information om det stöd som Stockholms universitet kan erbjuda dig som ska anordna olika typer av evenemang. För dig som vill koordinera arbetet på egen hand har vi sammanställt en checklista, kommunikationsmaterial och praktiska verktyg som underlättar arbetet. Nedan finns ett urval av de större evenemang Stockholms universitet anordnar och/eller deltar i varje år.

Forskardagarna

Forskardagarna

Forskardagarna är gratis och öppet för alla, men riktar sig framför allt till gymnasieelever eller lärare på gymnasienivå.

Puff Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet som syftar till att skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter.

externa mässor

Svenska mässor

Stockholms universitet finns på plats vid flera svenska mässor, främst studentrekryteringsmässor.

Upptakt

Upptakt (digitala medarbetarträffar)

Upptakten vänder sig till alla medarbetare vid Stockholms universitet och anordnas i Aula Magna i början av höstterminen. På grund av de restriktioner som råder under coronapandemin anordnas tills vidare istället digitala medarbetarträffar.

Välkomstdagen

Välkomstdagen och Orientation Day

I samband med terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för nya studenter, bland annat Välkomstdagen och Orientation Day. Programmet syftar till att ge studenterna viktig information inför terminsstarten och ett varmt mottagande till Stockholms universitet.

Öppet hus

Öppet hus

Öppet hus välkomnar alla som är intresserade av att studera vid Stockholms universitet, men riktar sig framför allt till gymnasieskolans avgångsklasser.

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar

De öppna föreläsningarna är en viktig länk mellan Stockholms universitet och det omgivande samhället. De skapar engagemang för forskning, ökar kunskapsnivån i samhället och tillgängliggör den forskning som produceras på universitetet.