Detta gör kriskommunikationsgruppen:

  • Svarar på frågor (internt/externt)
  • Föreslår kommunikationsåtgärder för krisledningsgruppen (interna/externa)
  • Genomför och samordnar kommunikation på uppdrag av krisledningsgruppen
  • Samlar in, säkerställer och förmedlar information via universitetets kanaler
  • Bevakar bilden av krisen i medierna

Kontaktansvarig för kriskommunikationsgruppen:
Karin Tjulin, pressekreterare
Telefon: 08-16 46 63
E-post: karin.tjulin@su.se