Anmälningslänk kommer

Denna utbildning vänder sig enbart till webbredaktörer inom universitetsförvaltningen och gäller både i gamla och webb2021-mallarna i Polopoly. 

Innehåll:

10-11 Sökmotoroptimering för att bli hittad av både besökare och sökmotorer inkl webbtillgängligt. (Marie)
Praktiskt i gamla och nya Polopolymallarna (Marie)

11-12 Möjligheter i Polopoly (universitetets CMS) för spridning av evenemang och nyheter. Demonstreras i både gamla och nya Polopolymallarna. Pass inkl paus. (Annika)

Välkommen!

Marie Jackalin och Annika Hallman, Kommunikationsavdelningen