Syftet med utbildningen är att utveckla forskares färdigheter i kontakter med media och i intervjusituationer. Utbildningen innehåller ett teoretiskt pass om Kommunikationsavdelningens stöd till dig som forskare, journalistik och journalistikens villkor på ca en timme och två timmars praktisk intervjuträning.

En kortare engelsk variant kommer även ges under hösten. Mer information och anmälan till denna kommer efter sommaren.

Målet är att utbildningen sker fysiskt för att möjliggöra intervjuträningen. Sker några förändringar utifrån smittspridningsläget kommer du som anmält dig att bli kontaktad om eventuella förändringar.

När: 19 oktober 2022.

Var: Bloms paviljong, rum 175.

09.00-10.30 - Teoretisk genomgång - stöd från presstjänsten och hur fungerar media.
10.45-13.00 - Praktisk intervjuträning framför kamera.

Kursen är avgiftsfri, men anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat till 8, så anmäl dig i god tid för att säkerställa din plats.

Anmälan skickas till kursansvarig Johnny Bergenholtz-Foglander, johnny.foglander@su.se