Kursen hålls en heldag och du får lära dig grundläggande intervjuteknik, bildtänkande så som blickriktningar och var i bilden man placerar intervjupersoner.  Du kommer också att få lära dig grunderna i klippteknik och hur du lägger grafisk text enligt Stockholm universitets visuella identitet. Efter kursen kommer du att kunna producera enklare filmer med din Iphone som håller en professionell nivå. Kursen är avgiftsbelagd. Anmäl dig till medieproduktion@su.se

 

Här kan du se ett smakprov: