Fotograf: Anna-Karin Landin
Fotograf: Anna-Karin Landin

Du som är medlem i Kommunikationsnätverket är varmt välkommen att delta i vårens Kommunikationsnätverksträff.

Kom och inspireras tillsammans med dina kommunikationskollegor!

Program:

10.00-10.10:
Introduktion
Johan Brandt, Kommunikationschef berättar om vad som händer inom Kommunikationsavdelningen (organisation och inriktning) och presenterar nya medarbetare.

10.10-10.40:
UKÄ:s omvärldsspaning

UKÄ omvärldsspanar – skeenden och trender som påverkar högskolan.
Annika Pontén, avdelningschef Analysavdelningen, UKÄ berättar.

10.40-11.00:
Studentkommunikation: Effekten av workshops kring studentrekrytering

Hur kan man som institution arbeta med att utveckla sin kommunikation mot presumtiva och befintliga studenter? Kommunikationsavdelningen erbjuder institutioner att delta i workshops med syfte att sprida kunskap om ett tankesätt och verktyg för att arbeta med dessa båda målgrupper. Hör Linda Hedblad Ring och Serena Nobili, projektledare för nationell respektive internationell student, Kommunikationsavdelningen. Hur har det gått för de som har testat verktyget? Några institutioner berättar hur det gick för dem.

11.00-11.10:
Paus

11.10-11.30:
Så vässar vi forskningskommunikationen

Vilken forskning är viktigast att kommunicera? Hur görs det bäst i våra egna kanaler och gentemot media? Det är centrala frågor för att öka chanserna för att få genomslag – och för att arbeta resurseffektivt. Per Larsson, koordinator för forskningskommunikation vid Kommunikationsavdelningen, berättar om arbetet med att kommunicera kring klimattoppmötet i Glasgow i höstas. Han ger även exempel på redaktionella satsningar under 2022. 

11.30-11.40:
Digitala medarbetarträffar Panorama: hur arbetar vi med dessa och internkommunikation?

Anna Allergren, medieproducent och Stefan Nyman, kommunikationsstrateg, Kommunikationsavdelningen berättar om SU:s interna tv-produktion Panorama: tankarna bakom programmet, hur produktionen går till och planerna framöver. Panorama startades för att kompensera för de inställda förvaltningsträffarna under pandemin, men kom snart att bli en avgörande kanal för att nå ut med interna nyheter till samtliga anställda och har fått i uppdrag att fortsätta även efter distansläget avslutas. Den som vill se det senaste avsnittet hittar det här. 

11.40-11.45:
Our Researchers. Your teachers.

Stockholms universitet präglas av en stark koppling mellan forskning och utbildning. Under 2021 har det arbetats med att ta fram ett koncept för en filmserie för att lyfta kopplingen i vår kommunikation mot presumtiva internationella studenter. Filmkonceptet ska vara ett stöd till de institutioner som är intresserade och vill kunna profilera egna forskare. Hör Serena Nobili, projektledare för internationell student, Kommunikationsavdelningen, berätta om konceptet.

11.45-11.50:
Pågående upphandlingar och nya leverantörer

Johan Brandt berättar om pågående upphandlingar: Nya leverantörer och bland annat status för tryckeriupphandling och strategiska kommunikationstjänster.

11.50-11.55:
Bildprojektet -  nya bilder till mediabanken

Ta del av bildprojektet och de 410 nya bilder som tillkommer till mediabanken. Ingmarie Andersson, kommunikatör, Kommunikationsavdelningen berättar mer.

11.55-12.05:
Hur arbetar Stockholms universitet med digital tillgänglighet?

Anne Stigell, nyanställd projektledare, informerar om ett nytt projekt på universitetet. Annes uppdrag är att driva arbetet med att etablera och samordna arbetet i en ny tvärorganisatorisk nod för stöd till arbete med ökad digital tillgänglighet. Arbetet samordnas av Kommunikations­avdelningen och kommer att bedrivas i samverkan med andra relevanta avdelningar och verksamheter.

12.05-12.10:
Universitetets position hos olika målgrupper

Johan Brandt berättar om aktuella mätningar och undersökningar kring universitets position i olika målgrupper.

12.10-12.15:
Projekt Webb2021

Anna Karin Haspe, Förvaltningsledare/produktansvarig Digitala kanaler, webb, projektledare Webb2021, Kommunikationsavdelningen, berättar om status för Projekt Webb2021 och om vad som händer med nytt webbpubliceringssystem (CMS).

12.15-12.25:
Avrundning 

Avslutande ord med Johan Brandt.

Tid: Kl. 10.00-12.30 fredag den 11 februari
Plats: Online via Zoom (länk skickas samma dag)

Anmälan