Webbplatserna innehåller råd, stöd-, service- och styrinformation från universitetsförvaltningen till samtliga medarbetare vid universitetet.

Webbstugor VT 2022: 2 mars, 30 mars, 28 april, 31 maj och 20 juni.

Anmälan: Skickas till suwebb@su.se senast två vardagar innan webbstugans datum.
Webbstugan är kostnadsfri och sker via zoom  den 31 maj. Eventuellt i Bloms paviljong, Frescati den 20 juni.

Illustration för Stockholms universitet.

Innehåll

Upphandlingen av nytt publiceringsverktyg ska vara klar i april 2022. Tanken är att implementera webb2021 mallarna och dess funktionalitet i det nya Content Management Systemet (CMS). Vi förbereder alla ingångar, avdelningar och artiklar på su.se/medarbetare och su.se/staff  under året så att flytten av ett kvalitativt innehåll (hur den nu går till) blir så smidig som möjligt under 2023 och 2024. Jag kommer att hålla webbstugor frekvent under hela 2022, så att ni alla 67 webbredaktörer på de interna webbplatserna hinner kvalitetssäkra din avdelnings webbsidor.

  • Strukturera innehållet för att bli hittad av besökare och sökmotorer 
  • Interna och "externa länkningar" inom su-domänen och till stödsystem. Interna länkar är bäst att använda. När kan du göra det?
  • Aktualitets- och kvalitetsgranska webbsidorna regelbundet i Polopoly. Det här ska du tänka på. 
  • Diskussion och stöd kring iförväg inskickade frågor och funderingar.
    Om vi hinner:
  • Produktion av "högerspaltspuffar" och MF-ytor i Polopoly och produktionsverktyget.
  • Spridning av notiser-, service- eller evenemangsartiklar via kategorisering, taggning, artikelpuffar och MF-ytor.

Länkar till kommunikationsstöd och verktyg

Välkommen till webbstugan för utbildade webbredaktörer!

Marie Jackalin - huvudredaktör