Under förra året togs ett arbetspaket fram för hur man som institution ska kunna arbeta strategiskt med sin studentkommunikation – både för presumtiva och befintliga studenter. Utgångspunkten är de universitetsövergripande strategierna och hur man kan arbeta med dessa på institutionsnivå, just med studentkommunikation.

Arbetsbok2 - workshop befintliga studenter


 
Under denna workshop går vi bortom traditionella informations- och kommunikationsinsatser – såsom webbplatser, sociala medier, trycksaker osv. Workshopen riktar istället in sig på sådant som sannolikt bidrar till att sätta bilden av universitet på riktigt hos våra befintliga studenter men som vi kanske inte tänker på i tillräcklig utsträckning – kursplaner, våra lokaler, pedagogik mm. Ni deltar 2-4 personer från samma institution; kommunikatör och studierektor (och gärna studievägledare). Under workshopen arbetar ni från institutionen som grupp tillsammans under hela passet, parallellt med arbetsgrupper från andra institutioner.
 
 
Ni kommer att få:

- En introduktion till strateginära studentkommunikation på Stockholms universitet

- Ett verktyg/arbetspaket som kan återanvändas när ni vill utveckla er kommunikation mot befintliga studenter


Om du tycker det verkar intressant kan du anmäla dig och din institution som en grupp (kommunikatör, studierektor och ev studievägledare) till en workshop med fokus på befintliga studenter.

Anmäl er genom att maila till: linda.hedblad@su.se.

OBS! Begränsat antal deltagare!