Kurser som alla kommunikatörer har behov av

Introduktion för nyanställda kommunikatörer

En halvdags introduktion till kommunikationsarbetet vid SU och vilket stöd som finns att få från den centrala kommunikationsavdelningen. Läs mer och anmäl dig   

E-postverktyg

En tvåtimmars kurs i vårt webbaserade verktyg för att skapa e-postutskick och nyhetsbrev enligt universitetets visuella identitet. Kursen ger behörighet till verktyget. Läs mer och anmäl dig  

Kurser för webbredaktörer

Webbredaktör på webbplats

En utbildning i tre delar à 2 timmar för att kunna arbeta på en webbplats.
Deltagande i samråd med SUs webbteam. Läs mer och gör intresseanmälan

Webbredaktör i utbildningskatalogen

En utbildning i två delar à 2 timmar för att kunna arbeta med kurs- och programsidor i utbildningskatalogen.
Del 1 är densamma som i utbildningen för webbplats. Läs mer och gör intresseanmälan

Sidredaktör i forskningskatalogen

En utbildning i två delar för att kunna arbeta med projekt- och forskargruppsidor i forskningskatalogen. Del 2 utgörs av självstudier (video) med efterföljande test.
Startar våren 2023. Läs mer 

Obligatoriska kurser för utbildade webbredaktörer 

Sökmotoroptimering och spridning i digitala kanaler 

Utbildning i hur du optimerar innehållet på dina webbsidor för att bli hittad av sökmotorer, underlätta för besökare och driva besök till webbsidan. Du får också veta hur du sprider ditt innehåll i universitetets digitala kanaler - webb och sociala medier, och hur Press & redaktion arbetar. Datum för nästa tillfälle är ännu inte bestämt.

Att skriva klarspråk och tillgängligt på webben

En halvdagskurs för webbredaktörer i inom Stockholms universitet i hur man producerar en webbsida som uppfyller tillgänglighetskraven, blir läst, är inkluderande och i klarspråk. Se lista med datum för anmälan>>  

Juridik för innehåll på internet

En aktuell orientering i de lagar som styr innehåll på webb och i sociala medier. Praktiska tips och råd inför webbtillgänglig innehållsproduktion på webbplatser inom Stockholms universitets domän. Se lista med datum för anmälan>>

Kurser för dig som vill utvecklas 

Webbstuga för utbildade webbredaktörer på institutioner

Vi diskuterar både tekniska och redaktionella lösningar. Här finns också chansen att bolla idéer och få inspiration till innehåll. Har du inga specifika frågor är du ändå välkommen till webbstugan då du också har chansen att jobba och ställa eventuella frågor som dyker upp under arbetets gång. Läs mer och anmäl dig

Redaktionellt skrivande för webbredaktörer 

Att hitta en bra och intresseväckande vinkel som lockar till läsning av en artikel är inte alltid lätt.  Inte heller att förklara forskning för bredare målgrupper. Vid denna workshop ger vi tips som kan underlätta för dig som webbredaktör och kommunikatör. Läs mer och anmäl dig

Filma med mobilen

En modern mobiltelefon är ett lättillgängligt och kraftfullt verktyg för att filma och redigera kortare videoproduktioner. Kommunikationsavdelningens medieproducenter ger en heldags kurs i att få ut mesta möjliga av verktyget du alltid har i fickan. Kursen är avgiftsbelagd.  Läs mer och anmäl dig

Utveckla er kommunikation mot presumtiva studenter

Vill du jobba strategiskt med studentkommunikation? Välkomna till en workshop för institutioner som vill utveckla sin kommunikation mot presumtiva studenter, både nationellt och internationellt. För en grupp på institutionen bestående av: kommunikatör och studievägledare (ev. programansvarig/studierektor). Läs mer och anmäl dig

Utveckla er kommunikation mot befintliga studenter

Hur kan man arbeta med kommunikation för att förbättra genomströmningen eller för att visa på vilka möjligheter utbildningen kan ge på arbetsmarknaden? Detta är en workshop för institutioner som vill utveckla sin kommunikation mot befintliga studenter. För en grupp på institutionen bestående av: kommunikatör och studierektor (samt även gärna studievägledare). Läs mer och anmäl dig

Kurser som riktar sig till forskare

Forskare möter media 

En halvdag med tonvikt på praktisk intervjuträning framför filmkamera. Deltagarna får möta lätta och svåra frågor om sitt eget forskningsområde och öva sig på att svara kortfattat och samtidigt korrekt även om frågorna är komplicerade. Kursen anordnas två gånger per år, max sex deltagare per tillfälle. Läs mer och anmäl dig

The Conversation

The Conversation är ett icke vinstdrivande magasin som publicerar lättillgängliga vetenskapsnyheter för 40 miljoner läsare varje månad. Varje år håller redaktörer från London kurs för SU:s forskare om hur det går till att nå ut med sina resultat till en internationell publik.  Läs mer och anmäl dig

Stockholms universitets pressarbete

En timmes presentation av hur universitetets pressarbete är organiserat, vilket genomslag Stockholms universitet har i svenska medier, vilken typ av nyheter som har möjlighet att väcka uppmärksamhet, varför det är viktigt för forskare att kommunicera sina resultat till allmänheten och vilket stöd som finns att få från den centrala förvaltningen. Kursen kan anordnas vid förfrågan, obegränsat antal deltagare. Kontakta press@su.se för information. 

Här hittar du datum och möjlighet att anmäla sig till alla kommande kurser: 
Kalender för kommunikationsutbildningar  

Kommunikationsnätverket

För den som jobbar med kommunikation vid Stockholms universitet är Kommunikationsnätverket ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad.  Nätverket skickar ut ett nyhetsbrev med kommunikationsrelaterade nyheter, ordnar utbildningar och nätverksträffar och erbjuder en plattform för kunskaps- och informationsinhämtning. Mindre temafika och större nätverksträffar anordnas varje termin. 

Vill du bli medlem och därmed få utskick från Kommunikationsnätverket klickar du här.

Har du några frågor kontaktar du kommunikationsnatverket@su.se.

Välkommen!