Polopoly, det universitetsgemensamma webbpubliceringsverktyget samt evenemangs- och produktionsverktyget från Powerinit, är tillgängliga utan kostnad för alla enheter inom Stockholms universitet, efter genomgången utbildning.

Utbildningar och webbstugor för webbredaktörer

  • Webbpublicering i Polopoly för webbredaktörer (webbplats, utbildningskatalog, forskningskatalog).
  • Att skriva klarspråk på webben.
  • Sökmotoroptimering och spridning för att bli hittad av både besökare och sökmotorer.
  • Juridik för innehåll på internet.

Webbstugor

Vi anordnar webbstugor där redan utbildade webbredaktörer kan komma och få hjälp med specifika problem samt bolla idéer kring struktur, redaktionellt innehåll och funktionalitet.

Utbildningar i e-post- och evenemangsverktyg

  • E-postverktyget för att skapa utskick, som t.ex. nyhetsbrev, enligt vår visuella identitet. I kalendern i högerspalten hittar du inplanerade introduktionstillfällen för e-postverktyget.
     
  • Evenemangsverktyget för att skapa en webbsida med information, anmälan och deltagarhantering kring ett evenemang med universitetets visuella identitet. Anmälan till introduktionsutbildning för evenemangsverktyget görs till evenemangsverktyg@su.se

Utbildning krävs för att få tillgång till verktygen.

Utbildningar i digital tillgänglighet 

För att underlätta för universitets medarbetare har ett avtal tecknats med leverantören funka.com som erbjuder utbildningsfilmer i ämnet digital tillgänglighet.

Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på oss som myndighet. Vid rektors kansli pågår en utredning för att ta fram en policy och rekommenderat arbetssätt vad gäller tillgänglighet, för såväl förvaltningen som akademin.

Du loggar själv in och tar del av utbildningsfilmerna när det passar dig.

1. Grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som behöver en introduktion till tillgänglighet och vad det innebär, vilka riktlinjer som gäller och hur tillgänglighet påverkar dig. Den innehåller en bra grund för att börja arbeta med tillgänglighet. Kursen tar upp tydliga exempel på bra och dålig tillgänglighet, statistik, informerar om den nya lagen om tillgänglighet och förklarar vanliga begrepp. 

2. Tillgängliga pdf-filer

Utbildningen vänder sig till dig som producerar pdf-filer från Microsoft Word eller Adobe InDesign. Viktig information som blanketter och formulär läggs ofta ut i pdf-format på webben. En pdf-fil är inte automatiskt tillgänglig, till exempel kan den inte läsas av hjälpmedelsanvändare om den inte från grunden är skapad på rätt sätt i ursprungsdokumentet.

Hur tar jag del av utbildningarna?

Du hittar inloggningsuppgifter till utbildningarna här:
https://su.powerinit.com/System/?NewsId=66

-------------------------

Kommunikationsnätverket

Universitetets kommunikationsnätverk är till för dig som arbetar med intern- och/eller extern kommunikation vid Stockholms universitet. Nätverket koordineras av Kommunikationsavdelningen och har nu drygt 450 medlemmar. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Kommunikationsnätverket erbjuder en plattform för kunskaps- och informationsinhämtning, idéutbyte, nätverkande och inspiration. Nätverket anordnar utbildningar och olika nätverksträffar. Som medlem får du också nyhetsbrevet som skickas ut 10 gånger per år.

Bli medlem

Vill du bli medlem i Kommunikationsnätverket kontaktar du kommunikationsnatverket@su.se.

Utbildningar och träffar är till största delen kostnadsfria, men Kommunikationsavdelningen debiterar dock en kostnad om du har anmält dig och sedan uteblir. 

Temafika

Träffar för kommunikatörer med information och diskussion på olika teman för varje gång. Anordnas när tema finns och då oftast sista fredagen varje månad kl 10 - ca 11. 

Kommunikatörslunch

Efter temafikat och från 11.15 och en timme framåt så är alla kommunikatörer välkomna att äta lunch på Lantis tillsammans. Fortsätt diskussionen eller hör vad som sades på temafikat om du inte kunde komma då.

Större träffar

Inspirations- och informationsträff, halv- eller heldag i juni.
Informationsträff inför nästkommande kommunikationsår, halvdag i december/januari/februari.

Medieträning

Kommunikationsavdelningen erbjuder flera olika utbildningar för forskare och andra anställda på universitetet som har eller planerar att ha kontakt med media. Vid intresseanmälan eller frågor om kursutbudet, kontakta press@su.se.