Presentationer i Powerpoint

Powerpoint-presentationen innehåller basfakta om universitetet och är tänkt att användas för att presentera Stockholms universitet, framförallt i externa sammanhang. Det finns en svensk och en engelsk version.

Hämta presentationerna i Mediabanken (mappen Presentationsmaterial - Powerpointpresentationer).

Under Mallar hittar du mer information om de mallar som finns för kommunikationsarbetet.

Skapa eget material i Produktionsverktyget

Produktionsverktyget är ett webbaserat verktyg som gör det snabbt och smidigt att producera enklare grafiskt material enligt Stockholms universitets grafiska profil. Inga förkunskaper krävs – allt som behövs är dator och internetuppkoppling. Alla anställda har tillgång till verktyget. Logga in med ditt universitetskonto på su.se/visuellidentitet/verktyg.

Beställa produktion av informationsmaterial

Universitetet har en upphandlad produktionsbyrå för beställning av informationsmaterial. För kontaktinformation se vidare under Leverantörer.