Digitala kanaler

Bloggar

Stockholm University Press blogg (Universitetsförlagets kanal om open access-publicering, open science, licensfrågor och nyheter från Stockholm University Press)
Redaktör: Christina Lenz, Universitetsbiblioteket

Nyhetsbrev

Universitetets nyhetsbrev (extern målgrupp, digitalt)
Redaktör: Press och redaktion, Kommunikationsavdelningen
E-post: nyhetsbrev@su.se

University newsletter (extern målgrupp, digitalt)
Redaktör: Paul Parker, Kommunikationsavdelningen
E-post: newsletter@su.se

Lärarutbildningens nyhetsbrev (extern målgrupp, digitalt)
Redaktör: Gunilla Nordin, Områdeskansliet för humanvetenskap
E-post: lararutbildningsnyheter@su.se

Bibliotekets nyhetsbrev
Bibliotekets nyhetsbrev informerar om aktuella nyheter och händelser på biblioteket, bibliotekets arbete med forskning samt nyheter med fokus på Open Science. Nyhetsbrevet är gratis, digitalt och utkommer med fyra nummer per år.

Nyheter för medarbetare (för medarbetare, digitalt)
Redaktör: Press och redaktion, Kommunikationsavdelningen
E-post: medarbetarnyheter@su.se

Kommunikationsnätverkets nyhetsbrev (för kommunikatörer på SU, digitalt)
Redaktör: Sofia Fossum, Kommunikationsavdelningen
E-post: kommunikationsnatverket@su.se

Team miljös nyhetsbrev (för medarbetare, digitalt)
Redaktör: Ilari Ohring, Fastighetsavdelningen 

Nyhetsbrev från Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (för medarbetare, digitalt)
Redaktör: Henrik Smedjegården
E-post: nyhetsbrev@fs.su.se

Nyhetsbrev från Humanistiska fakulteten (för institutionernas medarbetare)
Redaktör: Anna Frykholm, anna.frykholm@su.se, Humanistiska fakultetskansliet

Nyhetsbrev från Naturvetenskapliga fakulteten (digitalt, för medarbetare)
Redaktör: Lina Enell, lina.enell@su.se, Naturvetenskapliga fakultetskansliet

Vägledarinfo (för medarbetare, digitalt)
Redaktör: Gustav Berming, Studentavdelningen
E-post: vagledarinfo@su.se

IT-avdelningens nyhetsbrev (digitalt, för medarbetare)
Redaktör: Mia Söderbärj, IT-avdelningen
E-post: info@it.su.se

Aktuell studieinformation från Studentavdelningen (digitalt, för studievägledare vid gymnasieskolor och folkhögskolor respektive komvux, sfi och jobbtorg)
Redaktör: Therese Jonsson, Studentavdelningen

Sociala medier

Twitter (Målgrupper: 1.internationella forskare, 2.presumtiva masterstudenter (30+), 3.samverkanspartners, 4.SU-medarbetare
Kanalansvarig: Press och redaktion, redaktion@su.se, Kommunikationsavdelningen
Redaktör svenska: Press och redaktion, redaktion@su.se, Kommunikationsavdelningen
Redaktör engelska: Paul Parker, paul.parker@su.se, Kommunikationsavdelningen

Facebook (Målgrupper: 1.presumtiva studenter (alla åldrar), 2.befintliga studenter, 3.alumner, 4.allmänheten)
Kanalansvarig: Paul Parker, socmedia@su.se, Kommunikationsavdelningen

YouTube, svenska och engelska kanalerna (Målgrupper: 1.presumtiva studenter (alla åldrar), 2. befintliga studenter, 3.alumner, 4.allmänheten)
Kanalansvarig: Paul Parker, socmedia@su.se, Kommunikationsavdelningen

Instagram (Målgrupper: 1.presumtiva studenter (alla åldrar), 2. befintliga studenter, 3.allmänheten)
Kanalansvarig: Paul Parker, instagram@su.se, Kommunikationsavdelningen

LinkedIn (Målgrupper: 1.alumner, 2.internationella forskare, 3.jobbsökande, 4.presumtiva studenter (30+), 5.allmänheten)
Kanalansvarig: Paul Parker, socmedia@su.se, Kommunikationsavdelningen

Annonsering/kampanjer i sociala medier
E-post: socmedia@su.se, Kommunikationsavdelningen

Twitter Juridicum, svenska
Redaktör: Natalie Oliwsson, Natalie.Oliwsson@juridicum.su.se, Juridiska institutionen

Wikipedia, svenska och engelska (faktagranskning i samband med SU årsredovisning 2019)
Redaktör: Marie Jackalin, suwebb@su.se, Kommunikationsavdelningen

Universitetets ledningsinformation (ULI)

Universitetets ledningsinformation” är en informationskanal från universitetsledningen till chefer till dekaner, prefekter, föreståndare samt avdelningschefer inom förvaltningen. (Nya chefer får automatiskt utskicket.)
Redaktör: Press och redaktion, Kommunikationsavdelningen
Godkända texter skickas till: ledningsinformation@su.se

Webbplatser

Stockholms universitet har flera hundra webbplatser inom universitetsförvaltning och kärnverksamhet. Tre av dessa är:

www.su.se
www.su.se/medarbetare
www.su.se/english

Det finns 67 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen, varav 18 på Studentavdelningen.
Huvudredaktör/Content Manager: Marie Jackalin, suwebb@su.se, Kommunikationsavdelningen

Ansvarig ingångsredaktör för su.se/utbildning och su.se/education: Karin Persson, karin.k.persson@su.se, Studentavdelningen

www.su.se/play (ca 10 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen)
Huvudredaktör/Content Manager: Paul Parker, play@su.se, Kommunikationsavdelningen

Portaler

Lärarutbildningsportalen
Huvudredaktör: Nicole Thorén, nicole.thoren@su.se, Områdeskansliet för humanvetenskap

Externa kanaler

Fasta annonsplatser i externa tidningar:

Dagens Nyheter (På gång-annons)
Redaktör: Sofia Fossum, sofia.fossum@su.se, Kommunikationsavdelningen

Fysiska mötesplatser

Stockholms universitet medverkar vid flera externa evenemang. Se vidare under Evenemang.

Informationsskärmar

Annonser till informationsskärmar gör du i Photoshopmallar som du hittar i mediabanken, su.se/visuellidentitet/verktyg. Under Informationsskärmar finns lista och bilder på de olika mallar som finns att tillgå, samt en lathund till din hjälp där du ser exakt hur du gör i respektive mall.​

Informationsskärmarna finns här:

Centrala:
- Aula Magna
- Arrheniuslaboratoriet
- Frescati, hus A (2 st)
- Geovetenskapens hus (2 st)
- Universitetsbiblioteket, hus D

Lokala:
- DSV, Kista
- Kräftriket
- Studenthuset
- Servicecenter (Fastighetsavdelningen, utanför Biblioteket i D-huset)

Nätverk

För Kommunikationsnätverket vid Stockholms universitet se vidare under Nätverk och utbildningar.

För Alumnnätverket vid Stockholms universitet, se vidare under Nätverk och utbildningar.

Press och omvärldsbevakning

Press och redaktion

Anna von Corswant, Johnny Bergenholtz-Foglander, Anette Gärdeklint Sylla, Annika Hallman, Hanna Hellzén Cramér (föräldraledig), Anna-Karin Landin, Per Larsson, Karin Tjulin och Martin Wallström, Kommunikationsavdelningen
Presstelefon: 08-16 40 90
E-post: press@su.se
E-post: redaktion@su.se

Press och omvärldsbevakning: Lärarutbildning

Pressekreterare Gunilla Nordin, gunilla.nordin@su.se, Områdeskansliet för humanvetenskap

Tryckta kanaler

Universitetsnytt
Universitetsnytt var universitetets personaltidning. Sista numret kom i maj 2020.

Här hittar du de senaste årens nummer av tidningen.

Kontaktinformation kommunikation

Kontaktpersoner för kommunikation vid Stockholms universitet

Presentationssidor för Sektionen för kommunikation