Checklista

Checklistan är till för institutioner, centra och övriga enheter inom Stockholms universitet som funderar på att starta ett konto i sociala medier, en blogg eller liknande.

Checklistan är tänkt att vara ett stöd för vad man ska tänka på innan man startar så att man vet vilka resurser och vilka lagar och regler som gäller för sociala medier. Gå till checklistan för sociala medier.

Sociala medier vid Stockholms universitet

Universitetet har flera konton i olika sociala medier. Utöver de universitetsgemensamma kanalerna har även några av universitetets institutioner, centra och förvaltningsavdelningar egna kanaler.

Att skriva för sociala medier

Under Text och språk hittar du riktlinjer för vad du ska tänka på när du skriver för sociala medier. Här finns även information om hashtags.

Annonsering via sociala medier

För att annonsera via sociala medier behöver du använda våra upphandlade leverantörer för kommunikationstjänster för hjälp med annonsering. 

Riktlinjer för annonsering via sociala medier

Ska du annonsera i studentrekryterande syfte? Använd bilder från Mediabanken från mappen Studentkommunikation. Fördjupa dig i konceptet som framtagits för rekryteringskommunikation. Som med all kommunikation måste logotyp finnas med då Stockholms universitet är avsändare. 

Ansvar för innehåll

Ansvarsfördelning av kommunikation och innehåll följer besluts- och delegationsordningen för Stockholms universitet, fastställd av rektor 2013-01-31 (dnr SU FV-1.2.3-0177-13).

Kommunikationsavdelningen och dess chef ansvarar för universitetets övergripande interna och externa information och kommunikation. Det innefattar kommunikation och innehåll på universitetets domän su.se.

Vicerektor, dekan, prefekt, föreståndare samt avdelningschef inom förvaltningsorganisationen har i sin tur ansvar för att den egna enhetens interna och externa information och kommunikation fungerar i linje med universitetets kommunikationspolicy samt gällande lagstiftning. Ansvaret innefattar innehåll på verksamhetens underdomäner eller subdomäner till su.se. Likaså innefattar ansvaret kommunikation och innehåll på enhetens kanaler inom sociala medier. Ansvaret innefattar också eventuella samarbetspartners och studentföreningars kommunikation och innehåll, vilka genom upplåtelseavtal fått tillgång till universitetets resurser.

Regler och policys

För alla kanaler, oavsett vem som har innehållsansvar eller är redaktör, gäller att universitetets visuella identitet, tonalitet och språkriktlinjer ska följas. Dessa finns i:

Dela artiklar i sociala medier

Att göra ett inlägg på Facebook med en länk till en artikel på su.se borde vara en enkel sak. Tyvärr uppstår det inte sällan problem med bilder i sådana inlägg. I den här texten hittar du information om hur du skapar inlägg på Facebook med rätt tumnagelbild.

Dela artiklar i sociala medier

Så hanterar du kommentarer i sociala medier

Ibland har vi svårt att veta hur vi ska besvara frågor och kommentarer i sociala medier. Här hittar du vår lathund om hur du kan agera vid olika situationer. Gå till Så hanterar du kommentarer i sociala medier

Kriskommunikation

För hjälp och stöd i krissituationer, se vidare under Kriskommunikation.