Profilsida - instruktioner

Profilsidornas webbadress följer mönstret ”su.se/profiles/användarnamn universitetskonto” och visas på webbplatsen su.se/profiles.

Profilsidans innehåll

Den information som visas på profilsidan ska vara kopplad till din tjänst på Stockholms universitet, se vidare Regelboken. Det finns en svensk och en engelsk profilsida med länk på sidan till det andra språket.

Till din profilsida hämtas automatiskt:

 • Personliga uppgifter från personalkatalogen SUKAT: namn, titel, enhet, fast telefonnummer, e-postadress, besöksadress samt postadress. Kontakta SUKAT-ansvarig vid din institution/enhet om du vill korrigera dessa uppgifter.
 • Pufflänkar till forskningsprojekt från Forskningskatalogen.
 • Pufflänkar till forskargrupper du är medlem i från Forskningskatalogen.

Om du inte redigerar din svenska eller engelska profilsida visas bara SUKAT-uppgifter och ev. pufflänkar till forskningsprojekt och forskargrupper.

Du kan lägga till:

 • Bild
 • Text, med valbara rubrikerna "Om mig", "Undervisning", "Forskning"
 • Under fliken (och rubriken) "Publikationer": kort text och från en automatgenererad lista från SU:s DiVA, visa antingen alla eller ett urva av dina publikationer. I den korta textdelen överst kan du länka till publikationer i andra databaser.
 • Länkar
 • Filer
 • Extra information: visas i puffläge som utfällbar text.
 • Extra telefonnummer
 • ORCID-id

Rubriker på sidan visas bara om det finns något innehåll därunder.

Tänk på ...

... läsbarheten
Underlätta för läsning genom styckeindelning med underrubriker, punktlistor, m.m. - tips finns i instruktionerna.

... att visa aktuell info
Se till så att innehållet på din profilsida alltid är aktuellt. Lägg inte in mer information än du hinner uppdatera.

... synligheten i sökmotorer
Använd ord och begrepp i dina texter och länktexter som kan tänkas vara sökord för de besökare du vill ska hitta till din profilsida.

Ju fler länkar som finns till din profilsida, desto högre hamnar den i sökresultat. För att öka sökbarheten ligger länk till medarbetarnas profilsidor i sökresultat från personalkatalogen SUKAT. Länka även från webbplatsen för din institution/motsv (kontakta webbplatsens ansvariga huvudredaktör).

Redigera profilsidor

Redigeringen sker i ett förenklat redaktörsgränssnitt av webbpubliceringssystemet Polopoly, som är universitetets centrala webbpubliceringssystem. Du behöver ingen särskild utbildning utan klarar dig med den instruktion vi har tagit fram. Du loggar enklast in genom att gå till din profilsida och klicka på pennan som ligger under rutan med dina SUKAT-uppgifter. Du kan också logga in via kortadressen su.se/editpolopoly (då ser du ett utökat gränssnitt där du kan byta språk).

Instruktioner

Instruktioner för hur du redigerar din profilsida finns samlat på en webbsida med länkar till mer information för vissa avsnitt.
Instruktioner för hur du redigerar din profilsida

Support

SUKAT-frågor: kontakta SUKAT-ansvarig vid institutionen/enheten
Webbpubliceringsverktyget Polopoly: Serviceportalen su.se/serviceportalen