De interna centrala webbplatserna su.se/medarbetare och su.se/staff innehåller råd, stöd-, service- och styrinformation från universitetsförvaltningen till samtliga medarbetare vid Stockholms universitet.

Innehåll

-    Välkommen, intro - Marie (10 min)
-    Skriva tillgängliga texter som blir lästa – Karin (60 min)
-    BENSTRÄCKARE samt övning inkl lix – Karin (60 min)
-    Webbspecifika råd för att bli både hittad och läst. - Marie (20 min)
-    Övning i Polopolyartikel – Marie (30 min)

Länktips

-Text och språk vid Stockholms universitet>>

Anmälan

Senast den 21 september 2022 till komrad@su.se.

Välkommen!

Karin Tjulin och Marie Jackalin

Kommunikationsavdelningen