Håll webbplatsen aktuell

Våra webbplatser ska alltid innehålla relevant, aktuell och korrekt fakta-, service-, nyhets- och evenemangsinformation. Använd granskningsfunktionen i Polopoly regelbundet för kvalitetssäkring.

Planera webbarbetet över året, följ universitetets årsklocka av aktiviteter, upprätta en kommunikationsplan för specifika insatser och gör regelbundna genomgångar av webbplatsens innehåll.

Håll dig uppdaterad vad gäller information från andra delar av verksamheten och dela gärna med dig av det du själv publicerar på den egna webbplatsen. Integrera utsökningar i relevanta system såsom DiVA, SUKAT och SISU. Ange alltid sidansvarig och webbredaktör/funktionsadress för möjlighet till kontakt.

Kompetensutveckling för webbredaktörer

Webbredaktörer inom Stockholms universitet ska ha kunskap om relevanta styrdokument samt lagstiftning. Innehållsansvar för universitetets webbplatser har prefekten på en institution  och  respektive avdelningschef inom universitetsförvaltningen. De ansvarar för att du har tid avsatt för webbarbete regelbundet inklusive tid för att delta i webbredaktörsutbildningar och webbstugor. 

Spridning på universitetets webbplatser

Genom att använda kategorisering, taggning, tematisering kan du sprida din service- eller nyhetsartikel från din egen webbplats till att synas på flera webbplatser.   

Det fungerar lite olika i webb2021-mallarna och t ex www.su.se/medarbetare och www.su.se/staff, som finns kvar i de gamla polopoly-mallarna. Flytt sker till nytt CMS och andra mallar under 2023-2024.

På Polopolyutbildningar och webbstugor för utbildade webbredaktörer lär du dig hur du ska göra. 

Statistikverktyg

Google Data Studio för Stockholms universitet, är ett enklare gränssnitt för att göra analyser av webbstatistik från Google Analytics. Verktyget bygger på en skräddarsydd lösning framtagen för Stockholms universitet, data hämtas från universitetets webbplatser i Polopoly. Statistiken visas i form av färdiga rapporter för allmän besöksstatistik, trafik från sociala medier, geografiska data, klickade teasers och mest lästa artiklar. Du kan även få statistik för en viss artikel eller pdf. Du hanterar datan genom att t.ex. filtrera på webbplats, ställa in tidsintervall och ändra sortering. Verktyget är självinstruerande med där finns även en enklare manual.

Struktur och innehåll

En webbplats ska vara välstrukturerad och överskådlig så att besökaren lätt hittar det den söker. Menyerna bör inte vara djupare än 3 nivåer. Om en vänstermeny innehåller fler än 5 ingångar ska dessa placeras i bokstavsordning. Se också till att de olika delarna på webbsidorna, och särskilt startsidan, är i balans.
Externa länkar (utanför domänen su) ska öppnas i nytt fönster.

Besökaren ska känna att webbplatsen är en del av Stockholms universitet vad gäller struktur, färger, språk och terminologi. Innehållet ska vara relevant för verksamheten. 

 • För önskemål, beställningar av struktur eller innehållsstöd på institutionswebbplatser, kontakta webb2021@su.se via www.su.se/serviceportalen.
 • För struktur- och innehållsutveckling på www.su.se, www.su.se/english kontakta respektive ansvarig ingångsredaktör:
  Utbildningsingångarna: Karin Persson, Studentavdelningen
  Forskningsingångarna: redaktion@su.se, Kommunikationsavdelningen
  Om universitetet-ingångarna: Marie Jackalin, Kommunikationsavdelningen
 • Struktur- och innehållsutveckling på www.su.se/medarbetare och www.su.se/staff, i gamla Polopolymallar, förbereds under 2022 inför flytt till nytt publiceringsverktyg (CMS). Kontakta huvudredaktör Marie Jackalin.

Tillgänglighet på webben

För att bilder och andra grafiska eller multimediala objekt ska kunna tolkas av alla användare behöver de kompletteras med alternativa texter, så kallade alt-texter. Var också noga med att göra dina pdf-dokument tillgängliga och att vara tydlig i länktexter.

Utbildning och kunskaper för webbredaktörer

En webbplats måste alltid ha en ansvarig huvudredaktör (webbplatsansvarig) som är informations- och innehållsansvarig å prefektens eller motsvarande enhetschefs vägnar. Se www.su.se/styrdokument.
Utbildning av ansvarig huvudredaktör på institution sker inom ramen för webb2021. Projektet avslutas HT 2022.

Kommunikationsavdelningen anordnar webbstugor där redan utbildade huvudredaktörer och webbredaktörer kan komma och få hjälp med specifika problem samt bolla idéer kring struktur, innehåll och funktionalitet.

Webbpublicering i Polopoly

Majoriteten av alla institutioner, enheter och centra vid Stockholms universitet använder webbpubliceringsverktyget Polopoly för sina webbplatser. Tillgång till Polopoly ges efter genomgången webbredaktörsutbildning. För webbplatser i de gamla Polopoly-mallarna ges inte längre utbildning. Dessa ska flyttas över i nytt CMS dvs Site vision under 2023-2024.

Webbalias

På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias.

Här ser du en förteckning över de webbalias som finns på de centrala webbplatserna:  su.se/webbalias eller su.se/kortadresser

Kontakt

 • Felanmälan och beställningar av behörigheter, kortadresser och webbredaktörsutbildningar för webbpubliceringsverktyget Polopoly görs via www.su.se/serviceportalen
 • Frågor om innehållproduktion, strukturutveckling och spridning på www.su.se och www.su.se/english, kontakta respektive ingångsredaktör:
  Utbildningsingångarna: Karin Pettersson, Studentavdelningen
  Forskningsingångarna: Hanna Hellzén Cramér
  Om universitetet-ingångarna: Marie Jackalin 
 • Frågor om webbstugor, innehåll, struktur samt spridning på webbplatserna: www.su.se/medarbetare och www.su.se/staff skickas till suwebb@su.se.
 • Frågor om innehåll, struktur och spridning på fakultets- eller institutionswebbplatser skickas till respektive huvudredaktör. På fakultetswebbarna är det fakultetens kommunikatör som är huvudredaktör.
 • Frågor och utbildning för projekt webb2021. Projektet avslutas HT2022: webb2021@su.se