Nedan innehåll stämmer inte för webbplatser som flyttat över i webb2021-mallar. Aktualitetsgranskning av nedan innehåll gjordes under 2019. Polopolyspecifika frågor eller problem ställer du i www.su.se/serviceportalen.

Bild, rörlig bild, marknadsföringsytor och puffar

Med hjälp av bilder, filmer, marknadsföringsytor och puffar kan du göra din information och dina budskap mer synliga på din webbplats.

Bild

I mediabanken hittar du bilder med stor variation som du kan använda på din webbplats i det fall du saknar egna bilder.

Rörlig bild

 • Under avsnittet Film & rörlig bild hittar du information om hur du kan jobba med rörlig bild på din webbplats. 

Marknadsföringsytor och puffar

I produktionsverktyget hittar du mallar med vilka du kan skapa marknadsföringsytor och puffar med egna bilder eller använda bilder från mediabanken.

För att lägga in dessa på din webbplats:

E-plikt

För Stockholms universitet liksom för andra myndigheter gäller från och med 2015 att visst elektroniskt material ska levereras till Kungliga biblioteket genom så kallad pliktleverans. Främst gäller detta avhandlingar och informationsmaterial och leveransen sker automatiskt.

Håll webbplatsen aktuell

Våra webbplatser ska alltid innehålla relevant, aktuell och korrekt information. Använd granskningsfunktionen i Polopoly regelbundet.

Planera webbarbetet över året, följ universitetets årsklocka av aktiviteter, upprätta en kommunikationsplan för specifika insatser och gör regelbundna genomgångar av webbplatsens innehåll.

Håll dig uppdaterad vad gäller information från andra delar av verksamheten och dela gärna med dig av det du själv publicerar på den egna webbplatsen. Integrera utsökningar i relevanta system såsom DiVA, Sukat och Sisu. Ange alltid sidansvarig och webbredaktör/funktionsadress för möjlighet till kontakt.

Kompetensutveckling för huvudredaktörer och webbredaktörer

Webbredaktörer inom Stockholms universitet ska ha kunskap om relevanta regler, riktlinjer samt lagstiftning ( "Juridik på internet"). Innehållsansvar för universitetets webbplatser har prefekten på en institution  och  respektive avdelningschef inom universitetsförvaltningen, men det är du som utsedd webbredaktör har det operativa ansvaret för att reglerna följs. 

Har du juridiska frågor vänder du dig till Rättssekretariatet, på Rektors kansli via www.su.se/serviceportalen.

Profilsidor

Varje medarbetare som har en anställning vid Stockholms universitet har en profilsida. Profilsidan skapas automatiskt vid nyanställning och avpubliceras när anställningen avslutas. Om personen återkommer i tjänst återaktiveras profilsidan med all inlagd info intakt.

Till profilsidan hämtas relevant information från SUKAT och medarbetaren kan sedan själv komplettera med egen bild, texter, filer och länkar vidare. Rubrikerna kan visas på svenska eller engelska. Profilsidorna kan därför med fördel användas som den samlande presentationssidan för en medarbetare.

OBS! Av säkerhetsskäl (ca 2019) är det endast medarbetare med SU-konto som får sökresultat direkt från SUKAT.

Spridning på universitetets webbplatser

Genom att använda kategorier kan du få en artikel från din egen webbplats att synas på flera webbplatser, t.ex. på su.se, medarbetarwebben eller lärarportalen. 

Statistikverktyg

Att använda ett statistikverktyg på din webbplats är det bästa sättet att kunna följa upp hur besökare hittar din webbplats, hur de använder den och vad som fungerar.

Google Analytics är ett gratis statistikverktyg som nås via ett enkelt webbgränssnitt. Du får tillgång till ett avancerat verktyg där du t.ex kan se hur många som har besökt din webbplats, hur de tog sig dit och vilka sidor de besökte m.m. Följ gärna upp en artikel eller film som du publicerat på din webbplats och se vilket genomslag den fick.

Google Data Studio för Stockholms universitet, är ett enklare gränssnitt för att göra analyser av webbstatistik från Google Analytics. Verktyget bygger på en skräddarsydd lösning framtagen för Stockholms universitet, data hämtas från universitetets webbplatser i Polopoly. Statistiken visas i form av färdiga rapporter för allmän besöksstatistik, trafik från sociala medier, geografiska data, klickade teasers och mest lästa artiklar. Du kan även få statistik för en viss artikel eller pdf. Du hanterar datan genom att t.ex. filtrera på webbplats, ställa in tidsintervall och ändra sortering. Verktyget är självinstruerande med där finns även en enklare manual.

Struktur och innehåll

För önskemål, beställningar av struktur eller innehållsstöd kontakta webbteamet via www.su.se/serviceportalen.

För struktur- och innehållsutveckling på www.su.se, www.su.se/english, www.su.se/medarbetare och www.su.se/staff, kontakta huvudredaktör Marie Jackalin via suwebb@su.se.

En webbplats ska vara välstrukturerad och överskådlig så att besökaren lätt hittar det den söker. Menyerna bör inte vara djupare än 3 nivåer. Om en vänstermeny innehåller fler än 5 ingångar ska dessa placeras i bokstavsordning. Se också till att de olika delarna på webbsidorna, och särskilt startsidan, är i balans.
Externa länkar ska öppnas i nytt fönster.

Det är också viktigt att besökaren känner att webbplatsen är en del av Stockholms universitet vad gäller struktur, färger, språk och terminologi. Innehållet ska vara relevant för verksamheten. 

Sökmotoroptimering

När du skriver texter måste du tänka på att texten måste kunna hittas av en person som är intresserad av ämnet och söker via en sökmotor t ex google. Några kanske använder universitetets sökfunktionen på universitetets webbplatser (Cludo).

Nedan gäller generellt, men är listat i den ordning Polopolyartiklar (mallen) är uppbyggd:

 1. Tydlig och intresseväckande rubrik (H1)
 2. Ingress som sammanfattar innehållet, och innehåller viktiga nyckelord och sök begrepp i artikeln
 3. Metabeskrivning: samma som ingress eller kortare med fler sökbegrepp (det är oftast denna som syns i ett sökresultat)
 4. Mellanrubriker ökar läsbarheten för besökaren och därmed har den betydelse för sökmotoroptimering - använd H2)
 5. Bilder (och bildbeskrivningar, alt-texter)
 6. Rörlig bild (textad för webbtillgänglighet)
 7. Interna länkar (inom SU-domänen)
 8. Externa länkar (webbplatser utanför SU-domänen)
 9. Ankarlänkar (placeras bäst under ingressen, punkter framför och välj H3) - gäller ej webb2021-webbplatser

Tillgänglighet på webben

För att bilder och andra grafiska eller multimediala objekt ska kunna tolkas av alla användare behöver de kompletteras med alternativa texter, så kallade alt-texter. Var också noga med att göra dina pdf-dokument tillgängliga och att vara tydlig i länktexter.

Utbildning och kunskaper för webbredaktörer

Nedan information gäller för webbredaktörer och huvudredaktörer utanför de fyra centrala webbplatserna.

En webbplats måste alltid ha en ansvarig huvudredaktör (webbplatsansvarig) som är informations- och innehållsansvarig å prefektens eller motsvarande enhetschefs vägnar. Se www.su.se/styrdokument.
Ansvarig huvudredaktör ska ha gått tre specifika halvdagsutbildningar som anordnas av Kommunikationsavdelningen och som ger kunskap om

 • relevanta regler, riktlinjer samt lagstiftning ( "Juridik på internet")
 • informationsstrukturer för webb samt hur optimera webbsidan för sökmotorer ("Sökmotoroptimering")
 • hur man producerar en webbsida som blir läst, är inkluderande och i klarspråk ("Att skriva klarspråk på webben")

En huvudredaktör ska även ha kunskap i bildbeskärning och bildhantering och följa universitetets bildanvisningar.

Webbplatsansvarig ansvarar för att övriga webbredaktörer på webbplatsen arbetar enligt den lagstiftning och de regler, riktlinjer och rekommendationer som är gällande. Även webbredaktörer uppmanas att gå dessa tre halvdagsutbildningar.

För webbplatser i Polopoly gäller att ansvarig huvudredaktör även ska ha gått den huvudredaktörsutbildning som anordnas av Avdelningen för IT och media. Ansvarig huvudredaktör ska ha gått samtliga utbildningsmoment inom en 1.5 års period och erhåller då ett diplom som huvudredaktör i Polopoly.

Kommunikationsavdelningen anordnar webbstugor och brush-ups där redan utbildade huvudredaktörer och webbredaktörer kan komma och få hjälp med specifika problem samt bolla idéer kring struktur, innehåll och funktionalitet.

Webbpublicering i Polopoly

Majoriteten av alla institutioner, enheter och centra vid Stockholms universitet använder webbpubliceringsverktyget Polopoly för sina webbplatser. Tillgång till Polopoly ges efter genomgången webbredaktörsutbildning i gamla eller webb2021-mallar.

Webbalias

På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias.

Här ser du en förteckning över de webbalias som finns på de centrala webbplatserna: 
Korta webbadresser att kommunicera i tal och skrift

Du kan även nå denna lista via kortadressen: su.se/webbalias eller su.se/kortadresser