Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Astrid Söderbergh Widding

Astrid Söderbergh Widding får förnyat förtroende som rektor

Regeringen har fattat beslut om omförordnande av Astrid Söderbergh Widding som rektor för Stockholms universitet från den 1 februari. 

Clas Hättestrand. Foto: Sören Andersson/Stockholms universitet

Kvalitetssäkringssystemet för utbildning utvärderat

När UKÄ utvärderade universitetets kvalitetssäkringssystem hittade de brister, men det samlade omdömet blev dock Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.

Vårterminen 2022

Covid-19: Planering inför vårterminen 2022

Från och med 23 december 2021 gäller nya allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19.

A-huset i Frescati

Dialoger viktig del i kvalitetssäkring av forskning

Universitetet utvecklar arbetet med kvalitetssäkring av forskning genom dialog och ökad användning av befintliga data. Nu har de första kvalitetsdialogerna genomförts.

Ingångssida för su.se/forskare i test

Tydligare struktur och bättre innehåll för våra forskare på de interna webbplatserna

Våren 2021 startade ett projekt för att samla, utveckla och tillgängliggöra innehållet för forskare vid Stockholms universitet på de centrala interna webbplatserna.

Studenthuset. Foto: Jorge Win

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Här finns den senaste informationen och universitetets ställningstaganden om det nya coronaviruset och pandemin. Informationen uppdateras löpande.