Rike Stelkens. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien
Rike Stelkens. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien


När två arter korsar sig med varandra blir avkomman, kallad hybrid, ofta steril och mindre överlevnadskraftig eftersom gener från olika arter sällan är kompatibla. I vissa fall kan dock hybrider bli livskraftiga och vissa kan få extrema egenskaper som kan vara en fördel när de möter nya miljöutmaningar. Forskare kallar dem för hoppfulla monster, eftersom arten kan klara sig i en ny omgivning och det händer att en helt ny art börjar utvecklas.

– Att studera hybridisering kan hjälpa oss att svara på den fråga som redan Darwin på sin tid var fascinerad av, och som fortfarande är en av de mest grundläggande frågorna i den evolutionära biologin: Hur utvecklas nya arter, säger Rike Stelkens vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet.

I sin forskning ska hon undersöka hur hybridisering ökar den genetiska mångfalden som kan skydda arter från att dö ut i en föränderlig värld.

Som sitt modellsystem använder hon jästsvampar, modellsystemet Bakersjäst. Först kommer hon låta jästsvampar leva i olika avskilda miljöer i flera hundra generationer, så att de utvecklar och anpassar sig. Sedan får de korsa sig med varandra och forma hybrider, som utsätts för olika typer av miljöstress. Rike Stelkens kommer att studera om den genetiska mångfald som hybridiseringen ger hjälper jästsvamparna att överleva i den nya omgivningen. 

– Jag hoppas att min forskning bidrar till att fördjupa området. Som till exempel: Vad gör en art annorlunda än andra arter? Vilka olika egenskaper hos en art gör den så annorlunda att den inte kan korsas med andra arter?  

Hennes forskning ska öka de grundläggande kunskaperna kring hur evolution går till i praktiken; hur arter överlever och hur nya arter formas. Kunskaperna kan användas inom allt från växtförädling och avel, till att förstå hur nya sjukdomsalstrande mikroorganismer och cancerceller utvecklas och förändras.

– Genom anslaget kan jag satsa på nya och spännande forskningsområden som rör hybridisering och miljöförändringar. Det betyder också att jag kommer att kunna dela denna resa med andra människor som vill arbeta med mig, och det gör mig väldigt glad!