Johanna Rickne Foto Markus Marcetic©Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien
Johanna Rickne Foto Markus Marcetic©Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien


Kvotering är ett konkret sätt att motverka ojämlikhet. Kvotering av kvinnor kan leda till högre kompetens bland männen och större sannolikhet att kvinnor blir ledare för en organisation. Det visade docent Johanna Rickne vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet, och hennes medarbetade efter att ha studerat effekten av Socialdemokraternas beslut att varannan person på deras valsedlar skulle vara en kvinna.

– Jämställdhet är inte något som händer av sig själv, utan något som kräver konkreta politiska åtgärder. Tidigare reformer som individuell beskattning, utbyggnad av barnomsorgen och delad föräldraförsäkring har varit centrala för att jämställheten kommit så pass långt i Sverige jämfört med andra länder. Vi har dock lång väg kvar att gå och det är viktigt att förstå hur dagens reformer påverkar samhället, säger Johanna Rickne.

Hon ska nu fortsätta att undersöka effekter av olika politiska reformer och samhälleliga förändringar. Hur har exempelvis RUT-avdraget påverkat företagande och anställningar bland personer med hög och låg inkomst, och vad har det betytt för integrationen av nysvenskar? Hur har statliga krav på jämställdhetsplaner och lönekartläggningar påverkat könsskillnader i löner och arbetsvillkor? Hur påverkas risken för skilsmässa när kvinnor och män gör karriär? Hur har Sveriges unika normer på jämställdhetsområdet vuxit fram?

– Jag hoppas så klart att forskningen ska kunna ge användbara underlag för politiker och andra beslutsfattare, både i Sverige och utomlands.

Ett annat spår i projektet är att kartlägga framväxten av nya politiska partier. Det handlar också om eventuella kopplingar mellan var någonstans i kommunen som kommunpolitiker är bosatta och i vilka områden som kommunen satsar på skolor, sportarenor, parker eller hyreshus. En tredje frågeställning gäller politisk representation utifrån livsåskådningar och personlighetsdrag.

Vad innebär Wallenberg Academy Fellows för din forskning?

– Jag tycker att det är särskilt värdefullt för att arbeta långsiktigt och att bygga upp fler samarbeten med andra forskare.