Claudia Mohr. Foto Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien
Claudia Mohr. Foto Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien


Molnen som rör sig över himlen är avgörande för vårt klimat. De är en del av vattnets kretslopp och ur dem faller regn över jorden. Moln kan hindra jordens värme från att stråla ut i rymden, men kan också reflektera solens strålar så att de aldrig når jordens yta.

– Som atmosfärforskare med ett särskilt intresse för aerosolpartiklar blir moln ett naturligt ämne att studera: Vi vet att aerosolpartiklar påverkar klimatet genom att ändra molns egenskaper. Men det finns inte så mycket kunskap om samspelet mellan aerosolpartiklar och moln. Jag hoppas kunna öka förståelsen för hur aerosolpartiklar, speciellt från konstgjorda källor, påverkar moln och därmed klimatet, säger Claudia Mohr.

Att förstå hur moln bildas är viktigt för att kunna förutspå hur klimatet kommer att utvecklas på olika delar av jorden, samtidigt är kunskaperna om hur partiklar från mänskliga utsläpp påverkar molnen begränsade. Genom innovativa laboratorieexperiment kommer Claudia Mohr vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet, att studera hur finfördelade organiska partiklar, så kallade aerosoler, bildas, hur aerosoler förändras i atmosfären och hur vatten kondenserar kring dem till molndroppar.

– Det finns fortfarande stora osäkerheter i våra beräkningar kring ett framtida klimat. Jag hoppas kunna bidra med en bit till det stora pusslet om hur vi människor förändrar klimatet.

Ett viktigt mål är att förstå hur luftfuktighet och temperatur påverkar processen. Hon kommer också att observera hur moln formas på hög höjd, dels på Åreskutan, dels på Mount Chacaltaya i Bolivia. 

– Anslaget ger en fantastisk möjlighet att omvandla mina forskningsidéer till aktiviteter. Jag använder avancerade utrustningar som kräver mycket resurser, både vad gäller pengar och personal. Jag är så glad att finansieringen nu ger mig friheten att planera och genomföra min forskning utan att behöva oroa mig för kostnader.