Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hjärtstartare vid universitetet

Stockholms universitet har cirka 50 hjärtstartare utplacerade på universitetsområdena. Samtliga är placerade i ett larmat skåp. När dörren till skåpet öppnas går ett larm till sektionen för säkerhet och väktare (utbildade i hjärt-lungräddning med defibrillering).

När du/ni påbörjat D-HLR - Ring 112, samt skicka ut en person som möter upp ambulans.
På följande platser finns det hjärtstartare:

 
 • Albano Hus 1, i allmänna utrymmen på plan 2, 3 och 4
 • Albano Hus 2, i allmänna utrymmen på plan 2, 3 och 4
 • Albano Hus 3, plan 4 i konferenslokalen
 • Albano Hus 3, plan 5 och 6 (Nordita)
 • Albano Hus 4, i allmänna utrymmen på plan 2, 3 och 4
 • Arkeologi, Lilla Frescativägen 7, entrén, plan 3
 • Arrhenius lab., hus C, entréhallen, till höger i markplan
 • Arrhenius lab., hus D, entréhall i markplan
 • Arrhenius lab., hus E, entréhall i markplan
 • Arrhenius lab., intill Magnélisalen (KÖL)
 • Arrhenius, hus länk O mellan hus N och hus P
 • Arrhenius, hus P, Svante Arrhenius väg 20 F, inre entréhall
 • Askö
 • Aula Magna, huvudentrén
 • Barn och ungdomsvetenskap, Frescati Backe, huvudentrén
 • Bergianska institutionsbyggnaden (Bergianska trädgården), entréer
 • Biokemi & biofysik, Arrhenius lab. hus A, plan 4, vid pentryt
 • Bloms hus, plan 3
 • Bloms paviljong, Svante Arrhenius väg 26, entréhallen
 • Data och systemvetenskap, Kista-NOD huset, plan 2 och plan 3
 • Edward Anderson växthus (Bergianska trädgården), i kaféet intill WC
 • Frescati Backe, Svante Arrhenius väg 21 A, inre trapphallen i markplan
 • Frescatibiblioteket, plan 5, vid hissen
 • Geohuset U, invid Geobiblioteket
 • Geohuset Y, plan 2, vid hissen
 • Geohuset, Svante Arrhenius väg 8, markplan invid vaktmästeriet
 • Institutionen för Pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, våning 4
 • Kultur och Estetik (MSL husen), Svante Arrhenius väg 24E, inre entrén
 • Mediastudier, Garnisonen, Karlavägen 104
 • Personalgymmet, Allhuset
 • Spökslottet
 • Studenthuset, vid informationsdisken
 • Södra huset A, våningsplan 3, centraltrapphuset
 • Södra huset B, våningsplan 3, centraltrapphuset
 • Södra huset B, våningsplan 4, centraltrapphuset
 • Södra huset C, våningsplan 3, centraltrapphuset
 • Södra huset D, våningsplan 4, centraltrapphuset
 • Södra huset E, våningsplan 3, centraltrapphuset
 • Södra huset F, våningsplan 4, centraltrapphuset
 • Tarfala
 • Tovetorp

----------------

Kartbilder (pdf:er) under uppdatering, hjärtstartare:
Albano, Lilla Frescati, Frescati

 

Hjärtstartare har funnits inom sjukvården under lång tid. Hjärtstartaren ger talande instruktioner till dig, på svenska, för att utföra hjärt-lung-räddning (HLR). Hjärtstartaren analyserar patientens hjärtrytm och rekommenderar om elstöt ska ges eller ej. Hjärtstartaren är intelligent och det går inte att skjuta ström i någon som inte behöver det.

 

Hjärtstartaren kan vem som helst använda, i väskan finns en tydlig instruktionsbok hur man ska göra samt hantera apparaten. Det finns inga krav på utbildning, men det är dock en stor fördel om man behärskar hjärt- och lungräddning.

 

För den som önskar finns en utbildning för hur man använder hjärtstartaren samt hjärt- och lungräddning. Utbildningen tar ca 2 timmar och kostar 500 kr/person. 

Anmäl intresse till Jan Ekström, säkerhetssamordnare, e-post: jan.ekstrom@su.se

 

Kontakt

Fastighetsavdelningen | Sektionen för säkerhet

Besöksadress: Albano Hus 3, plan 4, Albanovägen 29 
Telefon till väktare:  08-16 42 00

Fråga ang säkerhet? 

Kontakta sektionen för säkerhet via serviceportalen:

su.se/serviceportalen/fråga angående säkerhet

Sektion för säkerhet ansvarar bl.a. för säkerhetsfrågor, larm, bevakning, verksamhetsförsäkring, skyddsronder, kris- och katastrofhantering, teknisk-fysisk arbetsmiljö, förebyggande brandskydd, lås och passage. Sektionens uppgift är att strategiskt samordna, planera, utveckla och utbilda i dessa frågor.

På denna sida