Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ville Kaila: Kartlägger livets energiteknik på molekylnivå

Celler använder kemisk energi för att driva livsnödvändiga processer som ämnesomsättning, tillväxt och anpassning till förändringar i omgivningen. Wallenberg Academy Fellow Ville Kaila detaljstuderar energiomvandlingen i celler, bland annat för att kunna återskapa de naturliga processerna och producera hållbara solbränslen.

– Alla celler behöver energi för att fungera och numera känner vi till hur deras invecklade proteinmaskineri ser ut ner på molekylär nivå. Men det fattas fortfarande kunskap om hur strukturen på atomnivå kan kopplas ihop med biologisk funktion, säger Ville Kaila som nyligen flyttat från Münchens tekniska universitet till Stockholms universitet och Institutionen för biokemi och biofysik.

För att på ett djupare plan förstå hur cellerna omvandlar energi kartlägger han och hans forskargrupp livets energiskapande proteiner i minsta detalj. Forskningen är tvärvetenskaplig och forskarna är kemister, fysiker och biologer; några är experimentalister och andra är rena teoretiker. Målet är att kunna sätta samman konstgjorda system som fungerar på liknande sätt som levande celler. Tanken är att om forskarna lär sig efterapa processerna i naturen kan de förstå deras molekylära funktionsprincip. Det handlar om ren grundforskning – att förstå hur någonting fungerar – men i förlängningen skulle kunskapen kunna användas för att skapa hållbar energiteknik som solbränslen och för att förstå sjukdomar där cellandningen är skadad som exempelvis diabetes, cancer, Parkinsons sjukdom och vanligt åldrande.

– Det är spännande, men svårt, att kombinera olika metoder från olika forskningsdiscipliner. En utmaning är också att få alla att tala samma språk, säger Ville Kaila.
– Det är också ett krävande och komplicerat projekt som kräver resurser för att bygga upp ett biokemilabb och stora beräkningskluster. Tack vare mitt Wallenberg Academy Fellowship blir det möjligt att fokusera på forskningen under längre tid och dessutom kunna ta in och få vara med om att utveckla unga forskare.

 

Kontakt

På denna sida