Stockholms universitet logo, länk till startsida

Wushi Goldring: Hur mycket av geometrin kan genereras av matematiska grupper?

Sedan matematiker upptäckte gruppteorin i början av 1800-talet har den visat sig vara ett kraftfullt verktyg och ett enande språk inom många grenar av matematik. Wallenberg Academy Fellow Wushi Goldring ska nu undersöka om gruppteorin spelar en större roll inom geometrin än man tidigare har förstått.

– Projektet har som mål att förklara hur objekt från områden till synes oberoende av varandra – särskilt inom geometri – genereras av grupper. Wallenberganslaget gör det möjligt att samla unga forskare från flera olika områden inom matematiken. Förhoppningen är att deras olika expertis i samspel, tillsammans med vår övergripande vision av projektet leder till framgång, säger Wushi Goldring, Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Enkelt uttryckt är gruppteori ett symmetrispråk – från ”lokala” föremål som trianglars symmetri till hela rymdens symmetri. Sedan gruppteorin började utvecklas för tvåhundra år sedan har den bidragit till många avgörande framsteg inom matematiken och varit ett oumbärligt verktyg för utvecklingen av kvantteorin, som i sin tur revolutionerade fysiken under 1900-talet. Inom kemin används gruppteori exempelvis för att modellera molekyler och för att utveckla förståelsen för molekylärbiologiska system.

– Jag är väldigt glad, tacksam och hedrad över att bli Wallenberg Academy Fellow. Tack vare möjligheten att anställa nya kollegor och deras insatser under de senaste åren har den matematiska forskningssfären i Stockholm vuxit på både djupet och bredden genom forskning och samarbete på olika områden – och illustrerat potentialen för ytterligare tillväxt framöver , säger Wushi Goldring .

– Wallenberganslaget kommer att öka tiden för forskning betydligt under flera år och på så sätt ge förutsättningar för att fokusera på bredare och mer långsiktiga mål. Vi ser fram emot att ingjuta ytterligare energi och mångfald av perspektiv i den redan livliga matematikkretsen i Stockholm.

Under sitt Wallenberg Academy Fellowship fortsätter Wushi Goldring att undersöka vilken betydelse gruppteori har inom geometri. Går det att beskriva fler geometriska objekt med hjälp av gruppteori än vad man tidigare har trott? Målet är att utveckla en generell teori som förklarar vilka geometriska objekt som kan genereras av grupper och varför.

 

Kontakt

På denna sida