Stockholms universitet logo, länk till startsida

Guldmedaljer 2019

Rektor har beslutat dela ut Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band till tre personer som på olika sätt har främjat universitets verksamhet.

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band instiftades år 2010 och tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

Johan Kleman

Johan Kleman, professor i fjärranalys vid Institutionen för naturgeografi, har verkat i en rad ledningsuppdrag vid Stockholms universitet, bland annat som prodekanus för den naturvetenskapliga fakulteten under sex år och därefter som rektorsråd för strategiska partnerskap under ytterligare sex år. Utöver det direkta ansvar som följt med dessa uppdrag har Johan Kleman spelat en nyckelroll i utvecklingen av ett antal strategiska forskningsinitiativ för universitetet. Han var ledande i skapandet av Bolincentret för klimatforskning, vars föreståndare han också var under en rad år. Han formulerade projektet Baltic Eye, som varit en grundbult i tillskapandet och den senare utvecklingen av universitetets Östersjöcentrum. Han hade en avgörande roll för tillkomsten av Navarino Environmental Observatory, universitetets forskningsstation på Peloponnesos. Johan Klemans stora bredd som forskare och akademisk ledare har varit till största gagn för Stockholms universitet.

Margaretha Rossholm Lagerlöf

Margaretha Rossholm Lagerlöf, professor i konstvetenskap, har gjort betydande insatser för Stockholms universitet i sin gärning, inte minst för att främja viktiga tvärvetenskapliga initiativ inom humaniora. Hon har skapat curatorutbildningen, en flaggskeppsutbildning inom humanistisk fakultet, vid dåvarande Konstvetenskapliga institutionen, numera Institutionen för kultur och estetik. Denna utbildning har nu framgångsrikt utvecklats under 17 år och frambringat många internationellt framstående konstcuratorer. Hon har varit en av initiativtagarna och den främsta drivande kraften inom universitetet i tillskapandet av Accelerator, en konsthall och ett mångvetenskapligt laboratorium, invigt vid universitetet i september 2019. Margareta Rossholm Lagerlöfs stora engagemang och djupa kunskap har spelat en avgörande roll, särskilt för att profilera och främja samtidskonsten i dess möte med vetenskapen vid Stockholms universitet.

Birgitta Åkerman

Birgitta Åkerman har varit studievägledare vid Institutionen för biologisk grundutbildning, tidigare Biologiska övningslaboratoriet, sedan 1974. Hon har alltid varit starkt engagerad i utbildningarna utifrån ett studentperspektiv, med stort fokus på användbarhet, arbetsgivarkontakter och alumnverksamhet. Bland annat tog hon initiativet till den mycket uppskattade kursen Biologer i samhället. Hon har spelat en viktig roll i fakultetens grundutbildningsberedning, där hon bidragit med många, alltid väl genomtänkta förslag. Som facklig representant bland annat i lärarförslagsnämnd och områdesnämnd har hon gett värdefulla bidrag och förvärvat en bred kunskap om aktuella frågor för verksamheten. Med denna kunskap har hon gjort stort avtryck också i de många centrala arbetsgrupper vid universitetet där hon deltagit. Hennes stora kompetens och hennes kreativitet, djupa insikt och engagemang har genom åren varit en stark inspirationskälla för såväl kollegor som studenter.

Utdelning i Stadshuset

Medaljerna delas ut vid installations- och promotionshögtiden i Stadshuset den 27 september 2019.

 

På denna sida