Stockholms universitet logo, länk till startsida

Universitetets forskare i Nobelkommittéerna

Flera av Stockholm universitets forskare ingår i de kommittéer som utser pristagarna till Nobelpris och priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Kommittéordförande för priset i fysik samt sekreteraren för priset i kemi är båda professorer vid universitetet.

Arbetet med att utse Nobelpristagarna i kemi och fysik samt ekonomipristagaren leds av tre priskommittéer vid Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). Ordföranden för kommittén för priset i fysik liksom sekreteraren i kommittéen för priset i kemi är professorer vid Stockholms universitet. Ytterligare forskare vid universitetet ingår i de tre kommittéerna vid KVA eller är ledamöter i Svenska Akademien som utser litteraturpristagarna.


 

Nobelkommittén för kemi 

Peter Brzezinski, professor i biokemi vid Stockholms universitet, är sekreterare för och ledamot i kemikommittén. Xiaodong Zou, professor i oorganisk kemi och strukturkemi är adjungerad ledamot i kommittén.


 

Nobelkommittén för fysik

Thors Hans Hansson, professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet, är ordförande och ledamot i fysikkommittén. Mats Larsson, professor i molekylfysik, är ledamot i kommittén. John Wettlaufer, professor vid Nordiska institutet för teoretisk fysik (Nordita), är adjungerad ledamot.


 

Nobelkommittén för litteratur

Anders Olsson, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet är ordförande för Svenska Akademiens Nobelkommitté för litteraturpriset. Tomas Riad, professor i nordiska språk, Åsa Wikforss, professor i filosofi och Kjell Espmark, professor emeritus i litteraturvetenskap, tillhör de arton röstberättigade ledamöterna i Svenska Akademien.


 

Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Nobels minne

Professor Jakob Svensson och professor Per Krusell, båda verksamma vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet, är ledamöter i kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Professor John Hassler, också han vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet, är adjungerad ledamot.


 

Möt Nobelpristagarna i Aula Magna

Den 8 december varje år anordnar KVA de traditionella Nobelprisföreläsningarna med pristagarna i Aula Magna vid Stockholms universitet.


 

Nobelpristagare från Stockholms universitet

Genom tiderna har fyra forskare som varit verksamma vid universitetet tagit emot Nobelpriset, samtliga i kemi. Dessutom har en forskare mottagit Sveriges Riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Pristagare från Stockholms universitet

 

Hittar du felaktigheter på webbsidan?

E-posta: redaktion@su.se

På denna sida