Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hedersdoktorer från 1994

Förteckning över Stockholms universitets hedersdoktorer från år 1994

Juridiska fakulteten
Humanistiska fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten

 

Juridiska fakulteten

1994
Professor Hugh Ault
Professor Mogens Koktvedgaard
Professor Erling Selvig

1995
Advokat Bengt Bergendal
Professor Lord Wedderburn of Charlton

1996
Dr Karin Cornils
Domare Sven Norberg

1997
Under-Secretary-General Hans Corell
Professor Jon Bing

1998
Jur.kand. Gunnar Nord
Justitierådet Leif Thorsson

1999
Domare Leif Sevón
F.d. överåklagare Eric Östberg

2000
Professor Niklas Bruun

2001
F.d. lagman Henry Olsson
Professor Joseph Norton

2002
Jur.kand., red. Kerstin Ahlberg
Professor Jürgen Basedow

2003
Professor Jan Schröder

2004
Jur.kand. Sigvard Jarvin
F.d. JustR Hans-Gunnar Solerud

2005
Professor Kåre Lilleholt
Professor Alan Watson

2006
Professor Richard A. Falk
Professor Silvana Sciarra

2007
Lagman Mikael Mellqvist
Professor Frederik Zimmer

2008
Jur.kand. Peter Wallenberg
Professor Dan Frände

2009
Professor Okko Behrends
Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg

2010
Domare Elisabeth Fura

2011
Pol.mag. , f.d. ambassadör Bo Kjellén
Professor Dinah L. Shelton

2012
Professor David B. Wilkins
Professor Annette Kur

2013
Jurist Lennart Aspegren

2014
Generaladvokat Eleanor Sharpston

2015
Advokat Johan Gernandt

2016
Professor Ellen Hey

2017
Advokat André Andersson

2018
Författare och journalist Lena ten Hoopen

2019
Advokat Johan Eriksson

Sidans topp

 

Humanistiska fakulteten

1994
Fil.lic. Jan Hedin
Direktör Harry Schein
Fil.lic. Bo Sommarström

1995
Arkivarie Bergljot Krohn Bucht
Författare Per Wästberg

1996
Bergsingenjör Nils Björkenstam
Fil.kand. Rune Helleday

1997
Fil.lic. Lars Erik Blomqvist
Professor Andrée Borillo
Skådespelare Erland Josephson
Fil.lic. Rolf Söderberg

1998
Fil.lic. Lars Cleve
Dr Tom Gunning
Kompositör Povel Ramel
Fil.lic. Bo Svensén

1999
Dr Herbert Blume
Professor Donald Davidson
Bokförläggare Per I. Gedin
Professor Birgit Åkesson

2000
Professor Galina Aleksandrovna Zolotova
Författare Bengt af Klintberg

2001
Professor Michael Holquist
Översättare Brita af Geijerstam
Förutv. chefred. Arne Ruth

2002
Förutv. överintendent Olle Granath
Professor Roy Andrew Miller

2003
Professor Dagfinn Føllesdal
Professor Seamus Heaney
Författare Gun-Britt Sundström

2004
Översättare Anders Bodegård
Författare Heidi von Born
Professor em. Heikki Paunonen

2005
Konservator Margaretha Klockhoff
Författare José Saramago

2006
Kompositör Robert Israel
Förste intendent Lena Rangström

2007
Dansforskare Susan Foster
Professor Michael Metzeltin

2008
Musiker, kompositör och kapellmästare Benny Andersson
Professor Boris Gasparov

2009
Professor Cecilia Lindqvist
Professor Michael Long

2010
Professor Peter Clark
Fil.mag. Catharina Grünbaum
Författare Ulf Stark

2011
Konstcurator och museichef David Neuman
Professor Beverley Skeggs

2012
Professor Marjatta Hietala
Professor Milton Núñez

2013
Professor Tom Moring

2014
Professor Elaine Aston
Professor Patricia K. Kuhl
Professor Francois Recanati

2015
Radiohistoriker Göran Elgemyr

2016
Professor Dmitrij Dobrovol'skij
Professor Marcia Landy
Författare Mario Vargas Llosa

2017
Journalist och författare Susan Faludi
Professor Ansgar Nünning
Tidigare fotbollsspelare, författare Lilian Thuram

2018
Forskare Nora Berend
Skådespelare Stina Ekblad
Arkeolog Ilga Zagorska

2019
Fotohistoriker och etnolog Eva Dahlman
Översättare och litteraturkritiker Kajsa Öberg Lindsten

Sidans topp

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

1994
Professor Martin Carnoy
Leg. psykoterapeut Eva Hedlund
Professor Lawrence Marks

1995
Professor Robert Cairns
Professor Paulo Freire
Professor William H. Starbuck

1996
Professor Amartya Sen
Professor Mark Granovetter

1997
Professor em. Charles E. Lindblom
Förre lektor Olle Halldén

1998
Professor Jon Elster
Leg. psykolog Birgit Hansson
Professor Philip Kotler
Förre ambassadör och gd Kjell Öberg

1999
Professor Barney Glaser
Socionom Leif Holgersson
FN:s särskilde rapportör i handikappfrågor Bengt Lindqvist

2000
Professor em. Michael Banton
Professor Ian I. Mitroff

2001
Professor Shirley Brice Heath

2002
Civilekonom Raoul Hasselgren
Ambassadör Helga Hernes

2003
Professor Thomas D. Borkovec
Psykolog Hédi Fried
Professor Harald Klingemann

2004
Professor Robert C. Bogdan
Professor em. Nils Christie
Professor Walter Müller
Adjunkt, fil.kand. Samuel Strandberg

2005
Professor Larry Percy
Professor Tom Snijders
Professor Tapani Valkonen
Professor Kay Warren

2006
Professor Gary W. Evans

2007
Professor William M. Adams

2008
Professor Timothy M. Smeeding

2009
Professor Daniel N. Stern

2010
Professor Sir Michael Marmot
Journalist/författare Ludvig Rasmusson
Professor Kirsten Simonsen
Politiker/ämbetsman/publicist Mats Svegfors

2011
Professor Thomas Hylland Eriksen
Professor Miriam Glucksmann
Professor Thomas H. Ollendick

2012
Professor Keith Banting

2013
Professor Frances Goldscheider
Professor Lawrence W. Sherman
Professor Bruce E. Wampold

2014
Professor em. Sandra Wallman
Professor Marie-Laure Djelic

2015
Professor Margaret-Ellen Pipe
Professor William E. Doolittle

2016
Professor Samuel L. Odom
Professor Phillip R. Shaver

2017
Professor Dorothy Sue Cobble

2018
Professor Susan Sandall

2019
Professor Axel van den Berg
Dr. Elizabeth Churchill

Sidans topp

 

Naturvetenskapliga fakulteten

1994
Professor Jean-Pierre Changeux
Professor Hans Frauenfelder

1995
Direktör Gunilla Brattberg
Professor George H. Denton
Professor Paul W. Ludden

1996
F.d. informationschef Anna-Greta Dyring
Professor Hermona Soreq
Professor Larry Lambe
Dr Daniel Treill

1997
Professor Sheldon Datz
Dr Donald G. Patterson
Professor Nicholas J. Shacleton
Professor Johannes F.G. Vliegenhart

1998
Professor Ivano Bertini
Professor James Holton
Professor Itzhak Ohad
Professor David Sugden

1999
Professor Josef Houstek
Professor Larry A. Mayer
Professor Ross Norstrom
Programmerare Linus Torvalds

2000
Professor Robert Costanza
Chefredaktör Elisabeth Kessler
Professor Paul Mayewski
Professor Gottfried Schatz

2001
Professor Edward J. Carpenter
Professor Domenico Rio
Professor Rubinstein
Professor Arndt Simon

2002
Dr Helgi Björnsson
Professor Sören Brunak
Meteorolog John Pohlman
Laborator Bengt Sjöstrand

2003
Professor Andrew Matus
Professor Ewa Swiezewska

2004
Forskningsingenjör Lennart Crona
Professor Zeev Luz
Dr Jurgenne Honculada Primavera
Vetenskapsjournalist Anna Schytt

2005
Professor Daniel R Brooks
Professor Bernard Golding
Professor Markku Kulmala
Associate professor Deborah A Mclennan

2006
Professor Robert B. Gennis
Professor Roger J. Summers

2007
Professor Johannes Oerlemans

2008
Vetenskapsredaktör Karin Bojs
Professor Norman Lederman
PhD David Nygren
Professor Stephen White

2009
Professor Paulo Artaxo
Professor János Mink
Professor James Whelan

2010
Professor Alison Berry
Journalist Victoria Dyring
Professor William Steffen
Professor Peter Wolynes

2011
Professor Markus Antonietti
Författare Claes Grundsten
Dr Sandra Knapp

2012
Professor Ray Dixon
Professor Katherine Freese
Kartograf Lars Granath
Professor Isabella Raffi

2013
Professor Frances H. Arnold
Professor Jón Egill Kristjánsson
Professor Öystein Hov
Peter Jenni, forskare vid CERN
Mattias Klum, naturfotograf och filmare

2014
Professor Maria João Ramos
Professor Lynne B. McCusker
Professor Walter Neupert
Professor Thomas Rossby

2015
Professor Jonathan Martin Harbor
Professor em. Heinz Langer
Professor Raymond Pierrehumbert
Professor Sandra L. Schmid

2016
Professor Philip D. Jones
Professor Xiaowey Zhuang

2017
Professor Elena Aprile
Adj.professor Johan Kuylenstierna
Professor Magdalena Titirici
Professor Gerard van der Geer

2018
Professor Sergio Albeverio
Professor Roland Beckmann
Professor Rita Colwell
Professor Ulrike Lohmann

2019
Professor Nora Underwood
Professor Frances Westley

Sidans topp

 

På grund av coronapandemin utnämndes år 2021 inga hedersdoktorer vid Stockholms universitet. De hedersdoktorer som utnämndes år 2020 promoveras år 2022.

På denna sida