Stockholms universitet logo, länk till startsida

Installations- och promotionshögtiden 2019

Den 27 september 2019 var det dags för Stockholms universitets årliga promotions- och installationshögtid i Stockholms stadshus. Nya professorer installerades och nya doktorer promoverades. Dessutom promoverades tretton jubeldoktorer och sju hedersdoktorer.

 

Vetenskapen i fokus vid högtid i Blå hallen

Högtiden i Blå hallen i Stockholms stadshus samlade omkring 950 inbjudna gäster och många av talen kretsade kring vetenskapens betydelse för att kunna möta olika samhällsutmaningar.

 

Installations- och promotionshögtiden i Blå hallen, Stockholms stadshus 2019. Medieproduktion, Stockholms universitet.

Rektor Astrid Söderbergh Widding lyfte i sitt inledande tal fram Stockholms universitets nya kärnvärden kunskap, upplysning och sanningssökande och sade att det är universitetets centrala uppdrag att stå för långsiktighet, främja kritiskt tänkande och föra fram den vetenskapligt baserade kunskapen i all dess komplexitet och nyansrikedom.

– Forskning tar tid, det vet ni alla som nu slutfört era avhandlingar eller meriterat er till en professur.
Hon framhöll också att universiteten historiskt har haft central betydelse för framväxten av det moderna Europa och att europeiska universitetssamarbeten och studentmobilitet har en viktig roll att spela när Europasamarbetet på flera sätt befinner sig i kris i dag, och när universitetens autonomi och den akademiska friheten hotas i en rad länder.

– Vi befinner oss i en turbulent tid, där populismen vinner ny terräng, där forskningsresultat – inte minst på klimatområdet – sätts ifråga, där rationaliteten ofta åsidosätts i samhällsdebatten och där själva demokratin ytterst står under hot.

Person med lagerkrans och person med doktorshatt blickar ut över Blå hallen i Stadhuset 2019
Under kvällen promoverades bland annat nya doktorer. Lagerkransen är en symbol för den akademiska friheten, den delas ut till nya doktorer och hedersdoktorer vid de filosofiska fakulteterna. Doktorshatten symboliserar frihet och makt och utdelas till nya doktorer och hedersdoktorer vid juridisk fakultet. Foto: Ingmarie Andersson

139 nya doktorer deltog

Till högtiden hade alla de som det senaste läsåret disputerat vid Stockholms universitet bjudits in. Av dessa var det 139 nya doktorer som valt att promoveras under kvällen. Dessutom promoverades 13 jubeldoktorer som firade 50-årsjubileum, och 36 nya professorer installerades.

Nervceller och människors samspel

Installationsföreläsningen hölls av Christian Broberger, professor i neurokemi, som talade på temat hjärnors gemenskap och nervcellers gemenskap. Han inledde med att citera den amerikanske poeten Walt Whitman (1819-1892) och hans ord om vetenskap där han hyllade det förutsättningslösa sökandet efter ny kunskap.
– Det är särskilt aktuellt i dessa dagar – modet att ifrågasätta sina egna vedertagna sanningar när fakta pekar i en annan riktning.
Med exempel från den forskning som Christian Brobergers forskningsgrupp bedriver talade han sedan om vikten av att förstå vad hjärnan är kapabel till och hur den fungerar.
– Vad händer i huvudet när vi möter en annan person? Hur är hjärnan uppbyggd för att fungera i en värld med andra hjärnor?
I slutändan handlar det om att förstå hur vi lever tillsammans, eller hur människors samexistens ser ut – något som Walt Whitman också hade som ett bärande tema, sade Christian Broberger.
– För att förstå det sociala samspelet mellan människor måste vi förstå hjärnans sociala samspel, och för att förstå hjärnans sociala samspel måste vi förstå nervcellernas sociala samspel, och, på en än mer mikroskopisk nivå, interaktionen mellan de molekyler som samsas inuti nervcellen. Hur fungerar delarna tillsammans för att lösa en gemensam utmaning?

Promotor Teresa Simon Almendal placerar kransen på Johan Erikssons huvud. Foto: Ingmarie Andersson
Johan Eriksson, advokat, var en av sju hedersdoktorer som promoverades under högtiden.

Sju hedersdoktorer promoverades

Vid högtiden promoverades också sju hedersdoktorer, personer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. I år gick hedersbetygelsen till Axel van den Berg, professor i sociologi, Elizabeth Churchill, chef för användarupplevelser vid Google, Eva Dahlman, fotohistoriker, Johan Eriksson, advokat, Kajsa Öberg Lindsten, översättare, Nora Underwood, professor i biologi, och Frances Westley, professor i social innovation.

Rektor delade också ut det pedagogiska priset Årets lärare till Christoffer Carlsson, Kriminologiska institutionen, Nicklas Selander, Institutionen för organisk kemi, och Helena Bani Shoraka, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Tre personer fick guldmedalj

Stockholms universitets guldmedalj delades ut till tre personer: Johan Kleman, professor i fjärranalys vid Institutionen för naturgeografi, Margaretha Rossholm Lagerlöf, professor i konstvetenskap, och Birgitta Åkerman som har varit studievägledare vid Institutionen för biologisk grundutbildning, tidigare Biologiska övningslaboratoriet, sedan 1974. Johan Kleman har bland annat varit ledande i skapandet av Bolincentret för klimatforskning. Margaretha Rossholm Lagerlöf har varit en av initiativtagarna och den främsta drivande kraften inom universitetet i skapandet av konsthallen Accelerator. Birgitta Åkerman har varit starkt engagerad i utbildningarna utifrån ett studentperspektiv och tog bland annat initiativet till den mycket uppskattade kursen Biologer i samhället.

Ceremonin följdes av en bankett i Gyllene salen. För underhållningen under kvällen stod Stockholms studentsångare, Kungl. Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm.

På denna sida