Stockholms universitet logo, länk till startsida

Insignier

Under promotionsceremonin utdelas vissa insignier, dvs de föremål som är de yttre tecknen på de promoverades värdighet.

 

Doktorshatten

Doktorshatt Stockholms universitet

Doktorshatten symboliserar frihet och makt. Hatten utdelas till nya doktorer och hedersdoktorer vid juridisk fakultet. Den är svart och veckad och har ett guldspänne framtill som representerar fakulteten. De doktorer som så önskar kan själva införskaffa filosofie doktorshatt efter högtiden att bära vid senare högtidliga tillfällen.

Lagerkransen

Lagerkrans Stockholms universitet

Lagerkransen, även den en symbol för den akademiska friheten, var i den antika världen en symbol för vetenskapliga, litterära och atletiska meriter. Kransen delas ut till doktorer och hedersdoktorer vid de humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga fakulteterna, och till samtliga jubeldoktorer.

Doktorsringen

Doktorsring Stockholms universitet

Ringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen. Fakulteterna har fakultetsspecifika symboler som pryder ringen och  utdelas endast till hedersdoktorer. Det står naturligtvis varje annan doktor fritt att själv införskaffa doktorsring och ta med sig den, men dessa utdelas inte vid ceremonin.

Doktorsdiplomet

Doktorsdiplom Stockholms universitet

Diplomet var från början en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade. Diplomen är skrivna på latin och är försedda med universitets vattenmärke och sigill, liksom respekte fakultets sigill. Diplomet utdelas vid ceremonin till samtliga nya doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer.

 

Foton: Eva Dalin


 

Pedagogiska pris och guldmedaljer

Utöver ovanstående traditionella symboler kan även andra priser delas ut under högtiden:

Pedagogiska pris

Universitetet belönar pedagogiskt skickliga lärare genom att utse Årets lärare som under ceremonin får ta emot ett diplom och en summa pengar för vidare förkovran.

Läs mer om det pedagogiska priset

Medaljer

Stockholms universitets stora guldmedalj, instiftad 1990, kan tilldelas den som genom långvarigt och betydande arbete verkat för att främja universitetet, dess forskning eller dess undervisning. Denna medalj har delats ut vid ett fåtal tillfällen till särskilt förtjänta personer.

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band, instiftad år 2010, kan tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

Läs mer om Stockholms universitets medaljer

På denna sida