Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vad gäller för den som hyr student- eller forskarbostad av Stockholms universitet?

Stockholms universitet hyr ut hundratals bostäder till internationella studenter och forskare. Med anledning av situationen kring covid-19 har det inkommit frågor kring hyreskontrakten, till exempel vad som gäller vid plötsligt inställda resor. Här är svar på några vanliga frågor.

  • En student eller forskare från ett annat land som blivit inbokad i en av universitets bostäder, men som inte kan komma hit på grund av reserestriktioner där Sverige har infört inresandeförbud mot hyresgästens land, behöver inte ta hänsyn till uppsägningstid eller betala avbokningsavgift. 
  • En student från ett annat land som blivit inbokad i en av universitetets bostäder, men som inte kan komma hit med anledning av indraget stipendium/studiebidrag som grundas på beslut om distansundervisning vid den institution där studenten ska studera, behöver inte ta hänsyn till uppsägningstid eller betala någon avbokningsavgift.
  • För en student eller forskare från ett annat land som blivit inbokad i en av universitets bostäder men som inte kan komma till Sverige på grund av att denne inte kan uppvisa ett negativt covid-19-test eller vaccinintyg gäller normalt tre månaders uppsägningstid av bostaden. 
  • För en student eller forskare från ett annat land som befunnit sig i Sverige och nyttjat en av universitetets bostäder, men efter eget beslut avbrutit sina studier eller anställning, gäller normalt tre månader uppsägningstid av bostaden. 
  • För en student eller forskare från ett annat land som befunnit sig i Sverige och nyttjat en av universitetets bostäder, men blivit hemkallad av sitt land eller hemuniversitet, gäller normalt tre månader uppsägningstid. Stockholms universitets inställning är att ersättning bör kunna sökas via hemuniversitet eller försäkringsbolag. 

Om en student eller forskare i ett av universitets delade boenden misstänks/fastställs vara smittad av covid-19, så kan denne flyttas till ett isolerat boende i en separat lägenhet (som finns reserverad för detta syfte). Om du är i behov av isolerat boende, kontakta oss omedelbart via housingoffice@su.se

Ytterligare frågor? Är du internationell student eller forskare och hyr bostad av universitetet är du välkommen att kontakta oss via: housingoffice@su.se.

På denna sida