Stockholms universitet logo, länk till startsida

Samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stad

Sedan 3 maj 2018 finns ett samarbetsavtal mellan universitetet och staden. Samarbetet ska inledningsvis utvecklas inom områdena klimat och miljö samt social hållbarhet. Målet är att stärka och systematisera mångfalden av de samarbeten som redan pågår på många håll, liksom att förbättra förutsättningarna för framtida samverkan.

Samarbetet med kommunen är på sätt och vis äldre än universitet självt. Redan när Högskoleföreningen bildades 1869, med det uttalade syftet att skapa ett lärosäte i huvudstaden, var det med stöd av stadsfullmäktige. Sedan Stockholms högskola bildades 1878 har vi haft ett kontinuerligt samarbete med staden inom en mängd olika områden.

Inom ramen för avtalet har flera projekt initierats, till exempel inom området Social hållbarhet där ett samarbete mellan socionomutbildningen och socialförvaltningen påbörjats, bland annat för att skapa fler kontaktytor mellan teori och praktik i ett tidigare skede av utbildningen. Arbetet är ömsesidigt och ska bidra till både bättre arbetslivsanknytning i utbildningen och till en förbättrad arbetssituation i stadens verksamheter. Det projektet leds av Lena Hübner, prefekt vid Institutionen för socialt arbete och Lii Drobus, Socialförvaltningen, Stockholms stad.

 

Kontakt

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

E-post: samverkansstod@su.se
E-post: info@fs.su.se
E-post: innovation@su.se

Global Engagement Team
Maria Wikse, internationell samordnare
E-post: info@fs.su.se

Kontakt för Region Stockholm och Stockholms stad
Monica Åberg Yngwe, samverkansrådgivare
E-post: monica.aberg-yngwe@su.se

Kontakt för Civis
Fredrik Oldsjö, kanslichef med ansvar för samordningen för arbetet med Civis inom Stockholms universitet.
E-post: fredrik.oldsjo@su.se

Johanna Diehl, projektledare för Civis vid Stockholms universitet. E-post: johanna.diehl@su.se

Maria Wilenius, chef för Ledningssekretariatet, Rektors kansli
E-post: maria.wilenius@su.se 

Kontakt för ULF
Projektledare: Maria Andrée maria.andree@mnd.su.se

På denna sida