Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stöd för skolutveckling

Stockholms universitet erbjuder möjlighet till olika former för det som kan utgöra ett stöd för skolutveckling. Vid universitetets institutioner pågår kompetensutvecklande insatser mot skola och förskola.

Uppdragsutbildningar öppna för anmälan
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass – uppdragsutbildning
Anmälningsperiod 15 september – 15 oktober  

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, uppdragsutbildning
Anmälningsperiod 15 september – 15 oktober   

Förutom våra grundläggande utbildningar och forskarutbildningar erbjuds omfattande utbud av fristående kurser, sammansatta kurspaket samt en rad satsningar inom ramen för uppdrag från Skolverket och andra myndigheter. Relevanta föreläsningar och seminarieserier är också ett verktyg som ett stöd för skolutveckling.


 

Rektors- och ledarskapsutbildning

Om du är intresserad av styrning, organisation och ledarskap i arbetsliv, skola och utbildning så har Institutionen för pedagogik och didaktik ett flertal utbildningsvägar för dig. Utbildning som erbjuds är bland annat; rektorsprogrammet, fortbildning för förskolechefer och fristående kurser i ledarskap.

Om rektorsprogrammet


 

Samordning av uppdrag inom skolområdet/pedagogisk verksamhet

Sektionen för uppdragssamordning (SUSa) har i uppdrag att samordna och initiera uppdrag och projekt främst inom skolverksamhet angående kompetensförsörjning, stöd för verksamhetsutveckling och forskning.

I uppdraget ingår att underlätta samverkan mellan universitet och skolverksamhet i regionen. Kontakta SUSa för information eller vidare samtal.

E-post: susa@su.se

Aktuella uppdragsutbildningar

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass – uppdragsutbildning
Anmälningsperiod 15 september – 15 oktober  


 

Kontakt

De flesta institutioner erbjuder kompetensutvecklande insatser. Om du vet vilken institution som kan möta ditt intresseområde, ta kontakt direkt med institutionen.

Förteckning över institutioner och centra vid Stockholms universitet

Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av lärarutbildningar och kurser som ger studenter kompetens att arbeta som lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för alla åldrar.

Så fungerar lärarutbildningarna vid Stockholms universitet

På denna sida