Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hur kan man säkra hälsosam vattenkvalitet i framtiden?

FILM OM FORSKNING Rent vatten är en förutsättning för allt liv. Gia Destouniär är naturgeograf vid Stockholms universitet, och medverkar i forskning för att utveckla billiga metoder med automatiska, molnbaserade varningssystem som kan säkra bra vattenkvalitet för invånarna i världens städer.

 

 

Hållbarhetsmål 6: Rent vatten och sanitet för alla
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
På denna sida