Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hur är det att vara kvinna, invandrare och entreprenör på den svenska landsbygden?

FILM OM FORSKNING Kulturgeografen Natasha Webster har intervjuat 40 kvinnor med ursprung i 26 olika länder. Vad de har gemensamt är att de alla driver företag i små orter i Sverige.

Saitong flyttade från Thailand till Finspång 1979 där hon startade ortens första thairestaurang. Vilka processer var det som gjorde att hon blev framgångsrik? 
Natasha Webster menar att om vi lär oss om invandrares entreprenörskap får vi också en större förståelse för integrationen. I Sverige krävs mycket för att starta exempelvis en restaurang. Det handlar om olika processer, lagar och regler – och inte minst om språket. 

”Jag kände att nu måste jag kämpa och komma igång”, berättar Saitong som några år senare utsågs till årets Finspångsbo.

 


Hållbarhetsmål 11: Hållbara städer och samhällen

Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Mål 11 handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

På denna sida