Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kan klimatflyktingen betraktas som flykting enligt FN:s flyktingkonvention?

Statsvetaren och juristen Francesca Rosignoli undersöker möjligheterna att inkludera klimatflyktingen i FN:s flyktingkonvention. I sitt arbete använder hon sig av begreppet klimaträttvisa.

I dag tvingas åtskilliga människor lämna sina hemländer på grund av klimatförändringarnas konsekvenser. I stillahavsområdet finns flera öar som håller på eller riskerar att försvinna på grund av ökade havsnivåer, vilket är en direkt följd av klimatförändringarna. Men vilken laglig rätt har människorna på dessa öar att ta sin tillflykt till ett annat land?

Intervju med statsvetaren och juristen Francesca Rosignoli om möjligheterna att inkludera klimatflyktingar i FN:s flyktingkonvention.

 


Hållbarhetsmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla, samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

På denna sida