Stockholms universitet logo, länk till startsida

Pågående projekt

Gåvor från privatpersoner och företag är en viktig del av finansieringen av universitetets forskning – det gör det möjligt för oss att fortsätta bedriva både forskning och utbildning på en hög nivå. Det går bra att antingen skänka en gåva till ett specifikt projekt, en del av ett specifikt projekt eller till universitetet där rektor beslutar om var pengarna behövs bäst.

Här följer en lista med de specifika projekt som man kan stötta.

 
Invigning av konsthallen Accelerator. Foto: Jens Lasthein
Accelerator. Foto: Jens Lastheim

Accelerator är ett mångvetenskapligt laboratorium som visar engagerande samtidskonst och låter konst möta vetenskap för att reflektera över deras övergripande syften, adressera de stora samhällsutmaningarna, och konfrontera de kreativa processer som är verksamma inom konst respektive vetenskap.

Hjärtat i Accelerators programverksamhet utgörs av tvärvetenskapliga forskargrupper från alla Stockholms universitets fyra fakulteter och forskargrupper bjuds in för att utifrån sina expertkunskaper reflektera över tänkandets former och vad gestaltning innebär i vetenskap och konst. Med Accelerator vill SU skapa en öppen mötesplats med konsten i fokus för allmänhet, forskare och studenter.

För mer information om Accelerator och för program

 
Elektra. Foto: Eva Dalin
Elektra. Foto: Eva Dalin

Både Stockholms och Helsingfors universitet har stark Östersjöforskning, med lite olika men kompletterande inriktningar. Genom ett strategiskt samarbete kan vi stärka hela kedjan från grundforskning till vetenskapligt grundade råd till samhället.

Inom projektet Baltic Bridge utvecklas detta ytterligare, så att de väldiga mängder data som redan finns insamlade, också analyseras mångvetenskapligt och verkligen kan komma samhället till nytta.

För mer information om samarbetet och om Östersjöcentrum

 
Bergianska trädgården. Foto: Eva Dalin
Bergianska trädgården. Foto: Eva Dalin

Bergianska trädgården vid Brunnsviken är en i Stockholm unik resurs för forskning, undervisning och rekreation. Stockholms universitet är tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien huvudman för den botaniska trädgården med stora utomhusodlingar och med två innehållsrika växthus.

Universitetet vill nu utveckla de publika delarna så att de kan vara till glädje såväl för stockholmarna som för Stockholms universitet under lång tid framöver.

För mer information om Bergianska trädgården och för program

På denna sida