Stockholms universitet logo, länk till startsida

Möte mellan människa och natur

Ett möte mellan människa och natur. Så kan konstverket av Linda Shamma beskrivas som vid Arrheniuslaboratoriet.

Montering av Vildarna på kullen vid Arrheniuslaboratoriet år 2019. Foto: Ingmarie Andersson
Montering av Vildarna på kullen vid Arrheniuslaboratoriet år 2019. Foto: Ingmarie Andersson

Se film från Statens konstråd på Instagram om konstverket Vildarna i Frescati.

Tidigare låg här en pergola i dåligt skick. Nu har den lilla kullen söder om Arrheniuslaboratoriet fått konstnärlig utsmyckning i form av två stora hjortliknande varelser i aluminium. Konstverket, som heter Vildarna och är skapat av konstnären Linda Shamma, har finansierats av Statens konstråd och kommit på plats i samarbete mellan Akademiska Hus och Stockholms universitet.

– Vildarna är ett begrepp med många bottnar. Det kan dels vara helt oladdat och dels anspela på starka naturkrafter och något barbariskt. Naturen kan upplevas positivt men är för andra något obehagligt och kraftfullt, säger Linda Shamma när hon närvarade den 2 april 2019 då Vildarna lyftes på plats.

Vid en första påsyn kan verket uppfattas som naturtrogna hjortar men vid en närmare betraktelse framträder en annan bild. De två hjortarna är större än i verklig storlek och dessutom i en situation vi inte känner igen. Hjortarnas horn är formade som trädgrenar och en del av hornen sticker upp ur marken.

Hybridkonst med koppling till naturen

Flera av Linda Shammas verk kopplar till naturen men med djur som vi inte riktigt känner igen oss i – de avviker från det vi uppfattar som normalt. Ett bra exempel på hennes hybridkonst är "Älg i postformulerat tillstånd" som finns vid Telefonplan och är en hybrid mellan älg och kamel.

Konstnären Linda Shamma vid Vildarna. Foto: Ingmarie Andersson
Konstnären Linda Shamma vid Vildarna. Foto: Ingmarie Andersson

Vildarna skapades för att stå på en annan plats, men verket blev för stort för den platsen. Konstverket köptes sedan av Statens konstråd och har blivit stående i väntan på placering. När Stockholms universitet gjorde en ansökan till Statens konstråd om konst till det nybyggda NPQ-huset i Arrheniuslaboratoriet hade så konstverket funnits sin plats. Visserligen blev det inte i direkt anslutning till NPQ-huset utan på en liten kulle söder om Arrheniuslaboratoriet, men kopplingen finns till verksamheterna i den intilliggande byggnaden, som till exempel zoologi.

Linda Shamma är mycket nöjd med placeringen.
– Det är en jättebra plats. Vildarna kommer till sin rätt och får utrymme. De omkringliggande träden gör också att det kan bli ett fint skuggspel och här på fältet befinner sig konstverket i mötespunkten mellan olika kunskapsfält.

Artikeln skrevs av Per Larsson och publicerades i Universitetsnytt nr 2 2019.

På denna sida