Stockholms universitet logo, länk till startsida

Osteoarkeologiska forskningslaboratoriets (OFL) samlingar

Osteologiska Forskningslaboratoriet har flera olika samlingar i sin ägo. Föremål som sparats från laboratoriets historia, osteologiskt material i form av djurskelett och kranier, arkeologiskt benmaterial samt ett fackbibliotek med boksamlingar och särtryck.

Osteoarkeologiska Laboratoriet, OFL, initierades 1967 av zoologen Nils Gustav Gejvall vid Stockholms universitet och uppfördes året efter vid Ulriksdals slott. Sedan 2005 hittar man laboratoriet ovanför Brunnsviken, på Lilla Frescativägen.

Lokal med djurskelett, skrivbord, stolar
Syn på grundutbildningsrummet med referenssamling. Foto: Niklas Björling.

OFL har flera intressanta samlingar. De historiska föremålen utgörs av dokument, personalia, bilder och olika objekt som sparats under labbets 50 verksamhetsår. 


 

Osteologiskt material

I laboratoriets två studiesalar finns en studie- och arbetssamling med benmaterial från djur noggrant sorterade i lådfack från exempelvis hästar, åsnor, får, hundar, fåglar, rådjur, älgar, grisar, vargar, lodjur, mestadels nordiska tama och vilda djur men även en del exotiska som till exempel hyenor. Detta referensmaterial används aktivt i undervisning och forskning vilket leder till oundvikliga skador och viss förlust. Referenssamlingen används även som jämförelsematerial vid identifiering av stora mängder av arkeologiska benfragment, även små kremerade benbitar.

Förutom detta har laboratoriet bokfört 1 203 djurskelett och kranier, bland annat 310 fåglar (Hedells samling). Här finns också Ulriksdals originalsamling, med 210 objekt och 60 objekt från Naturhistoriska Riksmuseet. Man har även en liten samling med människoben, några kranier, samt fem icke identifierade människoskelett. Mänskliga kvarlevor är inte utställda och behandlas med särskild omsorg och respekt. Arkeologiska fynd, särskilt människoben, får under inga omständigheter slängas.

Litet skelett av grävling
Skelett av ung grävling i referenssamlingen. Foto: Niklas Björling.

 

Extra torr luft

Osteoarkeologiska laboratoriet har förvärvat samlingarna tack vare donationer från polisen, skolor, privatpersoner och Naturhistoriska Riksmuseet. En del material har man själv köpt in men det är ganska begränsat. 

Det finns ingen digital databas för alla föremål, men laboratoriet har en pappersbaserad inventering av den ursprungliga osteologiska samlingen. Detta material underhålls av studenter och forskare och uppdateras kontinuerligt.

Benmaterialet har inga speciella klimatkrav, men för att förhindra svarta mögelinfektioner är luften i laboratoriets magasin extra torr. Sådana infektioner kan uppkomma genom jordföroreningar från de arkeologiska fynden och kan orsaka hälsorisker samt skada på pappersetiketter och annan grundläggande dokumentation.

I princip är samlingarna öppna för allmänheten, men OFL är restriktiva med att visa material (särskilt mänskliga kvarlevor där vissa är så gamla som 5 000 år) för icke-forskare på grund av den etiska problematiken kring hanterandet av mänskliga kvarlevor.

Blandade djurbenfynd
Typiskt fragmenterat och blandat djurbenfynd (matavfall) från Eketorp, järnåldern. Foto: Niklas Björling.

 

Boksamling

En annan samling finns i laboratoriets fackbibliotek. Denna samling består av grundläggande handböcker, Nils-Gustaf Gejvalls böcker och särtryck, student-och forskaruppsatser, avhandlingar samt serier av OSSA (tidskriften som publicerades av OFL mellan 1974 och 1989). OSSA-serien finns numera även att läsa digitalt på OFL:s hemsida.


 

Kontakt

För mer information kontakta:
Professor och ämnesansvarig: László Bartosiewicz,
E-post: laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se
Tel: 08-16 46 19

Adress:
Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (Plan 1), Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7, 114 18 Stockholm

Vid frågor om universitetets konstsamlingar eller textjusteringar på denna sida, eposta konstintendent Camilla Hjelm, camilla.hjelm@su.se.

På denna sida