Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fotboll: fylla och våld?

För att alkoholpreventiva insatser ska fungera behöver de accepteras av dem som berörs. Detta gör det intressant att se på hur insatserna kommer till, och hur forskare och professionella talar om problem och lösningar. Hur får man det allmänt accepterat att alkoholintaget bör minska?

Mats Ekendahl, forskare inom socialt arbete vid Stockholms universitet, har i en nyligen publicerad studie intervjuat aktörer inom svensk alkoholpolitik för att få deras bild av förhållandet mellan alkohol och våld i samband med fotbollsmatcher. Samtalen har bland annat fokuserat på insatsen ”Fotboll utan Fylla”. Studien har genomförts i samarbete med två australiensiska forskare, Helen Keane och David Moore, och den visar hur de intervjuade aktörerna fogar samman både objektivt vetenskapliga och mer subjektivt värderande narrativ i sina beskrivningar av insatsen. Följden av detta blir att sambandet mellan alkohol och våld beskrivs som självklart, att sambandet mellan män och våld tonas ner, och att insatserna måste riktas brett mot hela populationen för att minska bruket av alkohol.

Läs mer om artikeln

Ekendahl, M., Keane, H. & Moore, D. (2022). The analytical, the political and the personal: Swedish stakeholder narratives about alcohol policy at football stadiums, Critical Policy Studies, DOI: 10.1080/19460171.2022.2065324

Flaska och fotboll. Foto: Ralph/Pixabay
Flaska och fotboll. Foto: Ralph/Pixabay