Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskning på fältet: Om brukarmedverkan

Trots att många idag talar om brukarmedverkan när det gäller socialt arbete, är kunskapen begränsad om hur detta faktiskt kan åstadkommas. Brukarmedverkan förekommer inte så ofta som man skulle kunna tro.

En rad forskare vid institutionen för socialt arbete, Kristina Bromark, Ylva Spånberger Weitz, Sara Erlandsson och Ulla-Karin Schön, tog hjälp av praktiker på fältet för att utforska möjligheter och hinder för detta. Genom detta samarbete med praktiken har de fått syn på att många pusselbitar behövs för en fungerande brukarmedverkan. Det kan inte läggas på enskilda socialarbetare eller chefer, utan det som behövs är en tydlig struktur med resurser, lagar, regler, ledning och stöd i organisationerna. Samtidigt som tydliga krav efterfrågades, betonades också  vikten av autonomi för de enskilda socialarbetarna som i vardagen möter brukarna. 

Läs hela artikeln  

Bromark, K., Spånberger Weitz, Y., Erlandsson, S. & Schön, U-K. (2022). Practitioners exploring intertwined challenges and possible solutions for user participation in social services. Nordic Social Work Research, April 2022. DOI: 10.1080/2156857X.2022.2069148.

Pussel. Foto: Jonny Gios