Stockholms universitet logo, länk till startsida

Litteraturvetenskapen vid Stockholms universitet är känd för sin teoretiska profil. Estetiska och litteraturteoretiska frågor är väsentliga för vår forskning oavsett inriktning. Främst studeras svensk och skandinavisk litteratur, men många arbetar också med litteratur från andra språkområden, som de engelska, franska, tyska och spanska.

Våra forskare arbetar inom flera teoretiska inriktningar, där samarbeten mellan institutionens ämnesområden är etablerade, som medieteori, kritisk teori och genusteori. Vid Stockholms universitet finns landets enda professur i barnlitteratur. Barn- och ungdomslitteratur är en prioriterad forskningsinriktning.

Flera forskare vid institutionen ägnar sig åt litteratur före 1800. Både äldretextseminariet och forskning inom den tvärvetenskapliga Portal 1700 ingår i detta fokus på den förmoderna och tidigmoderna litteraturen. Hos oss finns även ett starkt intresse för modernismens och 1900-talets litteratur, och för intermedialitet i olika former, alltså litteraturens samverkan med bild, film, dans och musik.

Litteraturforskning är ett ledande forskningsområde vid Stockholms universitet.

 

The cover illustration, by E. Gertrude Thomson, of The Nursery "Alice" by Lewis Carroll
På denna sida

Barn- och ungdomslitteratur

John Bauer. Illustration till Emil Eliassons Broder Martin, i Bland tomtar och troll, 1913.

Förmodern- och tidigmodern litteratur

Dante Alighieri fresk av Domenico di Michelino (1465). Wikimedia Commons.

Genusperspektiv på litteratur

Målning av en kvinna i en park

Intermedialitet

Alice’s Adventures in Wonderland

Kritisk teori

Medieteori i litteraturvetenskap

Miljöhumaniora

Varg. Foto Federico Di. Dio-photography. Unsplash

Modernismens- och 1900-talets litteratur

Text på boksidor ihopklippta