Stockholms universitet logo, länk till startsida

Shopping och köpbeteende – experter vid Stockholms universitet

I slutet av november varje år infaller Black Friday, något som har vuxit till en stor shoppingdag. Samtidigt uppmärksammas En köpfri dag – Buy Nothing Day – världen över för att skapa medvetenhet om de negativa effekterna av konsumtion. Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, konsumtionskultur och köpbeteende.

Foto: Roman Dekan/Mostphotos
Foto: Roman Dekan/Mostphotos


Konsumtion, lycka och rationellt beslutsfattande

Erik Angner, professor i praktisk filosofi, Filosofiska institutionen, även knuten till Institutet för framtidsstudier, forskar om lycka, rationalitet, beteendeekonomi och beslutsfattande.
Tfn: 08-16 34 14, E-post: erik.angner@philosophy.su.se

Konsumtionskultur i barnlitteratur

Elina Druker, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, har bland annat forskat om konsumtionskultur i barnlitteratur och undersökt hur barnböcker redan under 1900-talets första årtionden speglar reklamens motiv, drömbilder och ideal. Hon kan svara på frågor om såväl positiva som samhällskritiska skildringar av barn som konsumenter i barnlitteraturen.
Tfn: 08-16 38 35, Mobil: 0739-84 09 13, E-post: elina.druker@littvet.su.se

Vilken roll spelar konsumenter i ett hållbart livsmedelssystem?

Henrik Lagerlund, professor i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, forskar bland annat om matens filosofi och etik. Han undersöker om våra matval kan göra världen bättre och vilken roll konsumenter spelar i ett hållbart livsmedelssystem. Utkommer våren 2021 med boken ”Matens filosofi: Hur du blir en filosofisk foodie”.
Mobil: 070-469 49 98, E-post: henrik.lagerlund@philosophy.su.se

Konsumenters beteende kring hållbarhet

Therese Lindahl, forskare vid Stockholm Resilience Centre.
Forskar bland annat om normer kring hållbarhet, och om människors och konsumenters beteende, och vad som får människor att ändra beteende, inkl. så kallad ”nudging”.
Tfn: 08-673 97 09, E-post: therese.lindahl@su.se

Hushållsekonomi

Kurt Mitman, docent vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), forskar framförallt med fokus på makroekonomi, särskilt hushållsekonomi, bostäder och arbetsmarknad.
Tfn: 08-16 30 57, E-post: kurt.mitman@iies.su.se (Språk: engelska)

1700-talets exotiska konsumtionsvaror

Leos Müller, professor i historia, Historiska institutionen, forskar bland annat om handel, konsumtion och miljö och kan svara på frågor om hur nya koloniala varor som bland annat kaffe, te, choklad, bomull och siden introducerades och konsumerades i europeiska städer från 1700-talet och framåt. 
Tfn: 08-674 71 02, Mobil: 070-043 45 13, E-post: leos.muller@historia.su.se

Konsumenter, shopping och marknadsföring

Anders Parment, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, forskar bland annat om marknadsföring och hur konsumenter beter sig.
Tfn: 08-674 70 82, E-post: anders.parment@sbs.su.se  

Konsumtion och stadsomvandling

Lukas Smas, universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen, har bland annat forskat om konsumtion, stadsomvandling och rummets betydelse. Har i dag mest fokus på stadsomvandling, stora planeringsprojekt och samhällsplanering.
Tfn: 08-16 48 43, E-post: lukas.smas@humangeo.su.se

Konsumtionshistoria och makt

Marie Steinrud, forskare i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, kan svara på frågor om konsumtionshistoria. Fokus för hennes forskning är områden som genus, konsumtion, manifestation, eliter, makt och maktrelationer. Hon har även studerat köpbeteenden och överkonsumtion i en historisk kontext.
E-post: Marie.Steinrud@etnologi.su.se

Barn och konsumtion

Kari Trost, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, kan svara på frågor om barn och konsumtion.
Tfn: 08-120 762 17, E-post: kari.trost@buv.su.se  

Konsumtion, konsumtionskultur och marknadsföring

Jacob Östberg, professor i reklam och PR, forskar om konsumtionskultur vid Företagsekonomiska institutionen. Han är intresserad av hur individer i dagens samhälle skapar mening och värde genom konsumtion samt hur varumärken fylls med mening i ett samspel mellan populärkultur, marknadsföringsaktiviteter och konsumenter.
Mobil: 0733-82 65 96, E-post: jacob.ostberg@sbs.su.se  

 

Ta del av nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.

På denna sida