Stockholms universitet logo, länk till startsida

Alasdair Skelton: ”Att förstå geologisk tid är allt som krävs för att se allvaret i klimatkrisen”

Under klimattoppmötet COP26 i Glasgow fanns geologen Alasdair Skelton på plats för att göra det han brinner för mest, förklara sin forskning. Vi följde med på resan för att skildra en klimatforskares verklighet i ständig balansgång mellan forskarroll och engagemang.

 – När jag träffar unga klimataktivister och berättar för dem om min forskning ser jag ett tydligt syfte med den forskning jag bedriver som geolog. En grundläggande förståelse för geologisk tid (=miljontals år) är allt vi behöver för att förstå allvaret i den kris vi befinner oss i, säger Alasdair Skelton.

Vad ville du förmedla?

– Jag ville vara på plats för att förklara att när snö och is smälter och havet stiger är det, ur ett mänskligt perspektiv, en permanent förändring. Det är extremt viktigt att målet om 1,5 graders uppvärmning nås. 2 grader är för mycket. När isen smälter påverkas hela världen under lång tid. Vi kommer inte att få den tillbaka. Även om vi räddar klimatet finns havsnivåhöjningen kvar.

Ser du några problem med att som forskare ha nära kontakt med aktivister?

– Jag ser inga problem förutsatt att jag vet min plats. Jag är forskare, jag pratar vetenskap och vetenskapliga fakta. Jag springer inte runt med plakat. Det är inte min roll.

Hur gick klimatmötet?

– Det vi behöver göra just nu är att kapa utsläppen, väsentligt. Det behöver skrivas ännu tydligare än det som finns inskrivet i det material som kom ut av COP26. På agendan var utfasning av subventioner av fossila bränslen. Initialt fanns det starka formuleringar om att fasa ut subventioner av fossila bränslen, men de formuleringarna har bara blivit svagare och svagare med tiden.

Betyder det att det är kört?

– Nej. Det som gav mig hopp under mötet var den positiva stämningen, så väl inne på mötet som utanför. Jag tror att de fredliga protesterna utanför blev ett stöd för de beslutsfattare inne på mötet, som just då letade efter modet att fatta rätt beslut. Det är den sortens engagemang som kommer att ge oss en ljusare framtid.

 

Om Alasdair Skelton

Alasdair Skelton är professor i geokemi och petrologi. Under nio år har han varit föreståndare för Bolincentret för klimatforskning, som bildades vid Stockholms universitet 2006, ett nätverk med över 400 svenska klimatforskare.

Forskningsfokus: dåtidens klimat och den pågående klimatkrisen. Dock inte samtidigt. Det är två spår. Han har även studerat jordbävningar och tsunamier.
Geologi: läran om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter, och klimatet.
Geokemi: läran om jordens kemi.
Petrologi: läran om stenar (=bergarter och deras uppkomst, egenskaper och användning).

Läs mer om Alasdair Skeltons forskning

Alasdair Skelton förklarar kolcykeln (engelska)

 

COP26

Förenta nationernas klimatkonferens 2021 var FN:s 26:e klimatkonferens som hölls i Glasgow i Skottland 31 oktober–12 november 2021. Konferensen var ursprungligen planerad att hållas i november 2020, men sköts fram ett år på grund av coronaviruspandemin. Storbritannien stod värd för mötet, i samarbete med Italien. Mötet hålls normalt årligen mellan parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och detta var det 26:e i ordningen, därav förkortningen COP26 ("Conference of the Parties"). (Källa Wikipedia)

Läs mer om COP26

Se intervjuer på plats i Glasgow med Alasdair Skelton och andra forskare från Stockholms universitet

 

Bolincentret för klimatforskning

  • Bolincentret är ett multidisciplinärt konsortium med över 400 forskare i Sverige som utför forskning och utbildning om jordens klimat.
  • Bolincentret fokuserar på att öka och sprida kunskapen om jordens naturliga klimatsystem, klimatvariationer, klimatpåverkande processer, klimatmodellering, mänsklig påverkan på klimatet och klimatets påverkan på ekosystem, biodiversitet och mänskliga levnadsvillkor, samt hur samhället kan minimera negativ klimatpåverkan.
  • Centret bildades 2006 av Stockholms universitet. 2010 anslöts Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Läs mer om Bolincentret för klimatforskning

 

MOOC: ”Taking on the Climate Crisis with Social Change”

Smältande is
Smältande is. Foto: Martin Jakobsson

Vill du lära dig mer om klimatförändringarna och vad som kan göras för att motverka dem? Nu finns en ny öppen nätkurs du kan gå. ”Taking on the Climate Crisis with Social Change” är en så kallad Massive Online Open Course (MOOC), vilket innebär att kursen ges i digital format, inte har förkunskapskrav och är gratis att gå. Flera av kursmomenten består av filmade inslag där kursdeltagarna får följa med till olika platser som Vättern och Omberg.

En av initiativtagarna till kursen är Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi.

Läs mer om kursen

 

Alasdair Skelton förklarar kolets långsamma kretslopp

 

 

 

Alasdair Skelton förklarar riskerna med "geoengineering"

 

 

På denna sida